Bolnica Gornji Milanovac

Propisi u radu Opšte bolnice | Print |
PROPISI KOJE OPŠTA BOLNICA GORNJI MILANOVAC PRIMENJUJE U SVOM RADU

  • Propisi koje Opšta bolnica Gornji Milanovac primenjuje u svom radu su:
  • Zakon o radu
  • Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove
  • Statut Opšte bolnice
  • Druga opšta akta u Opštoj bolnici Gornji Milanovac
  • Zakon o zdravstvenoj zaštiti
  • Zakon o zdravstvenom osiguranju
  • Pravilnik o obimu i sadržaju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
  • Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
  • Drugi Pravilnici vezani za ostvarivanje zdravstvene zaštite koje donose nadležne institucije
 

 

 

 
 

 

Vi ste sada na  : Home Opšti podaci Propisi u radu Opšte bolnice