Bolnica Gornji Milanovac

Leto i krpelji

Saznajte više o krpelju i Lajmskoj bolesti...

Šta je Lajmska bolest?

Infekcija koju izaziva bakterija Borelia burgdorferi, a prenosi se ubodom krpelja.
Krpelji žive u travi i žbunju pa su zato njihovom ubodu više izloženi ljudi koji borave u prirodi.
U različitim fazama razvoja krpelj može biti različite veličine (sitan kao tačka, a maksmalne veličine oko 2 mm)

Smatra se da je u našem području oko 30% krpelja zaraženo Boreliom.
Ubodom nezaraženog krpelja se ne može preneti Lajmska bolest.
Zaraženi krpelj po pravilu neće preneti Boreliu i zaraziti čoveka ukoliko se pravilno izvadi u periodu kraćem od 24 sata od momenta ujeda.

Koji su simptomi Lajmske bolesti?

Prvi simptom Lajmske bolesti je crvenilo na mestu uboda krpelja. Obično se javlja u periodu od 3 dana do 32 dana na mestu uboda krpelja, a najčešće 7-15 dana od uboda. Pojava ovog crvenila se zove Erythema migrans. Nekada se crvenilo može uvećavati, nekada može biti praćeno svrabom, bolom, osećajem topline. Neki ljudi imaju više crvenih promena po koži.
Osim crvenila u 1. stadijumu bolesti se može javiti umor, uvećanje limfnih čvorova u okolini mesta uboda, glavobolja.

Kod neprepoznate i nelečene bolesti, obično 2 meseca posle uboda krpelja počinje 2. stadijum bolesti. Tada Borelia ulazi u krvotok i može izazvati oštećenje nervnog sistema, srca i zglobova.
Zglobovi mogu biti otečeni i bolni. Obično su zahvaćeni veliki zglobovi (kolena, laktovi) i otok se može premeštati sa jednog na drugi zglob. Bolest zglobova se zove artritis.
Simptomi bolesti nervnog sistema mogu biti slabost mišića ruku i nogu, pospanost, gubitak koncentracije, slabije pamćenje, glavobolja, pareza facijalnog nerva (slabost jedne polovine lica). Bolesti nervnog sistema su meningitis, neuritis (najčešće 7. moždanog živca) i radikuloneuritis.
Simptomi bolesti srca mogu biti vrtoglavica, preskakanje srca, nedostatak vazduha (posledica su poremećaja sprovođenja impulsa kroz srce ili zapaljenja srčanog mišića i srčane kese).

Simptomi bolesti nervnog sistema, srca i zglobova se mogu javiti i u 3. stadijumu bolesti koji se javlja nekoliko meseci, a ređe i nekoliko godina posle uboda zaraženog krpelja.

Kako se otkriva Lajmska bolest?

1. Pregledom lekara, otkrivanjem podatka o ubodu krpelja i prepoznavanjem simptoma bolesti
2. Laboratorijskim analizama tj određivanjem specifičnih antitela u krvi na Boreliu burgdorferi . Poznata su 2 testa kojim se otkrivaju ova antitela : to su Elisa i Westernblot.
Ove testove ne treba raditi u prvih 6 do 8 nedelja od uboda krpelja jer će skoro sigurno biti negativna iako je pacijent zaražen.
Stav je da Elisa test nije dovoljan za potvrdu dijagnoze već je potrebno uraditi i Westernblot.

Kako se leči Lajmska bolest?

Antibioticima. Odluku o započinjanju lečenja uvek treba da donese lekar.
Ne treba propisivati pacijentu antibiotik preventivno bez postojanja bilo kakvog simptoma bolesti.
Preventivno uzimanje antibiotika može imati i štetan efekat jer će odložiti i usporiti " serokonverziju" tj pojavu specifičnih antitela u krvi na Boreliu koje omogućavaju otkrivanje ili potvrdu bolesti.
Antibiotik izbora u 1. fazi bolesti za odrasle je Doxiciclin a za decu i trudnice Amoksicilin.
U slučaju alergije na pomenute antibiotike, dolazi u obzir Cefuroxim.
Terapija po pravilu traje između 14 i 28 dana. Odluku o izboru antibiotika i dužini lečenja treba prepustiti lekaru.

Kako sprečiti obolevanje od Lajmske bolesti?

Izbor adekvatne odeće u toku boravka u prirodi ( duge nogavice najbolje uvučene u čarape, dugi rukavi)
Korišćenje repelenata tj. nanošenje na kožu supstanci koje odbijaju insekte
Samopregled kože posle svakog boravka u prirodi
Stručno vađenje krpelja ( lekar treba da izvadi krpelja kad god je to moguće) isključivo pincetom i to u vremenu kraćem od 24 sata od ujeda
Ako je osoba koju je uboo krpelj daleko od lekara ili zdravstvene ustanove, treba da izvadi krpelja pincetom hvatajući ga što bliže glavi (u blizini kože, ne hvatajući kožu)Koje su najčešće greške kod uklanjaja krpelja?

Premazivanje ili posipanje krpelja uljem, alkoholom, etrom, benzinom, gasom, vazelinom
Hvatanje pincetom za deo udaljen od kože

Kako proveriti da li je krpelj zaražen Boreliom?

U laboratorijskim uslovima je moguće mikroskopom otkriti da li je krpelj zaražen ili ne.
Jedini preduslov je da je izvađeni i donešeni krpelj živ, a rezultat se dobija za manje od sat vremena.

 
Vi ste sada na  : Home