Bolnica Gornji Milanovac

Organizaciona struktura Print
U Opštoj bolnici obrazuju se sektori i službe, kao osnovne organizacione jedinice, i odeljenja, odseci i kabineti, kao niže organizacione jedinice u okviru istih.

U cilju efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja Statutom utvrđene delatnosti, kao i kontrole stručnog rada, u Opštoj bolnici organizovane su sledeće organizacione jedinice:

 • Sektor za internističke grane medicine sa organizacionim jedinicama za: internu medicinu, pneumoftiziologiju, pedijatriju, neurologiju i psihijatriju ( neuropsihijatriju), dermatovenerologiju i produženo lečenje i negu;
 • Sektor za hirurške grane medicine sa organizacionim jedinicama za:opštu hirurgiju, anesteziologiju sa reanimatologijom, ortopediju sa traumatologijom, urologiju, otorinolaringologiju, oftalmologiju i ginekologiju i akušerstvo
 • Sektor za zajedničke medicinske delatnosti sa organizionim jedinicama za: fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, transfuziologiju, biohemijsku i hematološku, mikrobiološku, patološku( patoanatomsku, patohistološku i citološku), radiološku, ultrazvučnu dijagnostiku i farmaceutsku zdravstvenu delatnost ( bolnička apoteka).
 • Služba za pravne, ekonomsko finansijske, tehničke i druge slične poslove.
II Uže organizacione jedinice u okviru organizacionih jedinica

U skladu sa Statutom Opšte bolnice Gornji Milanovac i članom 4. ovog Pravilnika, organizacija rada u Opštoj bolnici odvija se i sprovodi povezivanjem poslova u uže delove organizacionih jedinica, koja se utvrđuje ovim Pravilnikom i to:

1. Sektor za internističke grane medicine:
A) Stacionarni deo
 • 1-1 Služba interne medicine - 40 postelja
 • 1-2 Služba za plućne bolesti sa produženim lečenjem i negom - 15 postelja
 • 1-3 Služba pedijatrije - 10 postelja
 • 1-4 Služba za neurologiju i psihijatriju - 30 postelja
 • 1-4.1 Odeljenje neurologije
 • 1-4.2 Odeljenje psihijatrije
B) Poliklinički deo
 •  1-1.1  Kabinet za  internu  medicinu i kardiologiju
 •  1-1.2  Kabinet za endokrinologiju
 •  1-1.3  Kabinet za gastroenterologiju
 •  1-1.4  Kabinet za funkcionalnu dijagnostiku (holter i test opterećenja)
 •  1-1.5  Odsek za onkologiju sa dnevnom bolnicom
 • 1-2.1  Kabinet za za plućne bolesti
 • 1-2.2  Kabinet za funcionalnu dijagnostiku ( rengen, spirometrija, gasne analize  i inhalacije)
 •  1-2.3  Dnevna bolnica za dijagnostiku i terapijski tretman
 •  1-4.3  Kabinet za psihijatriju i neurologiju
 •  1-4.4  Kabinet za neurofiziologiju: EEG i EMNG 
 •  1-4.5  Dnevna bolnica za neurologiju
 •  1-4.6  Dnevna bolnica za psihijatriju
 •  1-5  Kabinet za dermatovenerologiju
2. Sektor za hirurške grane medicine
A) Stacionarni deo
 • 2-1 Služba opšte hirurgije sa maksilofacijalnom hirurgijom, urologijom, ortopedijom sa traumatologijom i anesteziologijom sa reanimacijom - 40 postelja 
 • 2-2 Služba za ginekologiju i akušerstvo-15 postelja
 • 2-2.1 Odeljenje ginekologije
 • 2-2.2 Odeljenje akušerstva
B) Poliklinički deo
 • 2-1.1 Kabinet za opštu hirurgiju
 • 2-1.2 Kabinet za maksilofacijalnu hirurgiju
 • 2-1.3 Kabinet za urologiju
 • 2-1.4 Kabinet za ortopediju sa traumatologijom
 • 2-1.5 Dnevna bolnica za dijagnostiku i terapijski tretman u Službi opšte hirurgije
 • 2-2.3 Dnevna bolnica za dijagnostiku i terapijski tretman u Službi za ginekologiju i akušerstvo
 • 2-3 Odeljenje za oftalmologiju
 • 2-4 Odeljenje za otorinolaringologiju
3. Sektor zajedničkih medicinskih delatnosti
 • 3-1 Služba laboratorijske dijagnostike
 • 3-2 Odeljenje fizikalne medicine i rehabilitacije
 • 3-3 Odeljenje za snadbevanje krvlju i krvnim produktima
 • 3-4 Odeljenje za mikrobiologiju i parazitologiju sa praćenjem masovnih nezaraznih bolesti i prevencijom intrahospitalnih infekcija, sa socijalnom medicinom i zdravstvenom statistikom
 • 3-5 Odeljenje radiologije
 • 3-5.1 Kabinet za rendgen dijagnostiku
 • 3-5.2 Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku
 • 3-6 Kabinet za patologiju
 • 3-7 Kabinet za medicinsko snadbevanje lekovima - Bolnička apoteka
4. Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i slične poslove
 • 4-1 Odsek za pravne, kadrovske i opšte poslove 
 • 4-2 Odsek za finansijsku operativu
 • 4-3 Odsek za računovodstvo
 • 4-4 Kabinet internih kontrolora
 • 4-5 Odsek za tehničke i slične poslove

 

 

 

 
 

 

Vi ste sada na  : Home Sistematizacija poslova