Bolnica Gornji Milanovac

Opšta bolnica Gornji Milanovac - Služba interne medicine
SLUŽBA INTERNE MEDICINE

 Sektor za internističke grane medicine:

A) Stacionarni deo

1-1 Služba interne medicine - 40 postelja

Načelnik službe je dr Jovan Miljević, spec. internista

Broj telefona: 032/711-670 lokal 186

B) Poliklinički deo

 1-1.1  Kabinet za  internu  medicinu i kardiologiju

 

Redovno radno vreme za zaposlene u Službi interne medicine

- Lekari internisti  u službi  rade u 2 smene 40 sati nedeljno 

I  smena od  07.00 – 14.30 časova

II smena od 14.30 – 22.00 časova

- Medicinske sestre-tehničari na odeljenju rade smenski  37 sati nedeljno uz uvedenu preraspodelu radnog vremena po 12 sati u jednoj smeni.

I   smena od 06.30-18.30 časova

II  smena od 18.30-06.30 časova

- Medicinske sestre-tehničari u koronarnoj jedinici rade smenski  36 sati nedeljno uz uvedenu preraspodelu radnog vremena po 12 sati u jednoj smeni.

I  smena od 06.30-18.30 časova

II smena od 18.30 do 06.30 časova

- Medicinske sestre-tehničari u kabinetima rade u  2  smene 40 sati nedeljno

I  smena od 07.00-14.30 časova

II smena od 14.30-22.00 časova

- Bolničari  rade  smenski  40 sati nedeljno uz uvedenu preraspodelu radnog vremena po 12 sati u jednoj smeni.

I  smena od 6.30-18.30 časova

II smena od 18.30-06.30 časova

- Administrativni radnik na odeljenju radi 1 smenu 40 sati nedeljno

I smena od 07.00-14.30 časova

- Spremačice rade u 2 smene 40 sati nedeljno

I  smena od 06.30-14.00 časova

II smena od 14.00-21.30 časova

- Lekari onkolozi i medicinske sestre-tehničari u Odseku za onkologiju sa dnevnom bolnicom rade  I   smenu 36 sati nedeljno

I  smena od 07.00-13.30 časova

-Rukovodilac organizacione jedinice je dužan da za zaposlene koji imaju kraći nedeljni fond sati od punog radnog vremena, organizuje određeni broj radnih subota u mesecu, do punog radnog fonda sati.

Prekovremeni rad za zaposlene u Službi interne medicine 

-Uvedeno dežurstvo lekarima noću radnim danima u trajanju od 8 sati a nedeljom i praznikom u trajanju od 12 sati.

-Uveden rad po pozivu lekaru gastroenterologu i medicinskoj sestri u Kabinetu za gastroenterologiju. 

 

Poslovi na nivou službe su:

NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

Načelnik službe

VII/2 ili VII/1 stepen s.s, specijalista interne medicine i radno iskustvo od 3 godine u struci

Glavna medicinska sestra-tehničar u Službi interne medicine

VI ili IV stepen s.s, završena viša ili srednja medicinska škola, položen stručni ispit i radno iskustvo od 3 godine u struci


NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

BR.IZVRŠILACA

Doktor medicine, spec. interne medicine

VII/1 stepen s.s. specijalista interne medicine

6

Doktor medicine,spec. interne medicine-subspec. onkolog

VII/2 stepen stručne spreme,specijalista interne medicine subspec.onkolog

1

Doktor medicine, spec. interne medicine-sub. spec. kardiolog

VII/2 stepen stručne spreme, specijalista interne medicine subspec. kardiolog

2

Doktor medicine,spec. interne medicine-sub.spec. gastroenterolog

VII/2 stepen stručne spreme, spec. interne medicine subspec. gastroenterolog

1

Doktor medicine, spec. interne medicine-subspec. endokrinolog

VII/2 stepen stručne spreme, spec. interne medicine-subspec. endokrinolog

1

Doktor medicine

VII stepen s.s, doktor medicine i položen stručni ispit

1

Doktor medicine na specijalizaciji iz interne medicine

VII stepen s.s, doktor medicine i položen stručni ispit

1

Viša medicinska sestra na odeljenju

VI stepen stručne spreme, završena viša medicinska škola i položen stručni ispit

1

Medicinska sestra – tehničar na odeljenju

IV stepen stručne spreme, završena SMŠ i položen stručni ispit

13

Viša medicinska sestra u koronarnoj jedinici

VI stepen stručne spreme, završena viša medicinska škola i položen stručni ispit

1

Medicinska sestra u koronarnoj jedinici

IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola i položen stručni ispit

6

Administrativni radnik

IV stepen stručne spreme

1

Bolničar

NK radnik

1

Nosač bolesnika

NK radnik

3

Spremačica

NK radnik

4


Poliklinički deo

1-1.1 Kabinet za internu medicinu i kardiologiju

NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

BR.IZVRŠILACA

Medicinska sestra – tehničar u Kabinetu za internu medicinu i kardiologiju

IV stepen s.s, završena SMŠ i položen stručni ispit

3


1-1.2 Kabinet za endokrinologiju

NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

BR.IZVRŠILACA

Medicinska sestra – tehničar u Kabinetu za endokrinologiju

IV stepen s.s, završena SMŠ i položen stručni ispit

1


1-1.3 Kabinet za gastroenterologiju

NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

BR.IZVRŠILACA

Medicinska sestra – tehničar u Kabinetu za gastroenterologiju

IV stepen s.s, završena SMŠ i položen stručni ispit

2


1-1.4 Kabinet za funkcionalnu dijagnostiku (holter i test opterećenja)

NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

BR.IZVRŠILACA

Medicinska sestra – tehničar u Kabinetu za funkcionalnu dijagnostiku

IV stepen s.s, završena SMŠ i položen stručni ispit

1


1-1.5 Odsek za onkologiju sa dnevnom bolnicom

NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

BR.IZVRŠILACA

Medicinska sestra – tehničar u Odseku za onkologiju sa dnevnom bolnicom

IV stepen s.s, završena SMŠ i položen stručni ispit

3


 

 

 

 
 

 

Vi ste sada na  : Home Sistematizacija poslova Službe Služba interne medicine