Bolnica Gornji Milanovac

Opšta bolnica Gornji Milanovac - Služba za plućne bolesti
SLUŽBA ZA PLUĆNE BOLESTI

Stacionarni deo 

Služba za plućne bolesti sa produženim lečenjem i negom - 15 postelja

Načelnik službe je dr Milko Milovanović, spec. pneumoftiziolog

Broj telefona: 032/711-670 lokal 163 

Poliklinički deo

 

Kabinet za za plućne bolesti  

Redovno radno vreme za zaposlene u Službi za plućne bolesti sa produženim lečenjem i negom

- Lekari u službi rade 1 smenu 36 sati nedeljno

 

I smena od 07.00-13.30 časova

 

- Medicinske sestre-tehničari na odeljenju rade smenski 36 sati nedeljno uz uvedenu preraspodelu radnog vremena po 12 sati u jednoj smeni.

I  smena od 07.00-19.00 časova

II smena od 19.00-07.00 časova

- Redgen-tehničar radi 1 smenu 30 sati nedeljno

I smena od 07.00-12.30 časova

 - Medicinske sestre-tehničari u kabinetima rade 1 smenu 40 sati nedeljno

I smena od 07.00-14.30 časova

- Spremačice rade u 2 smene 36 sati nedeljno

I  smena od 07.00-13.30 časova

II smena od 13.30-20.00 časova

-Rukovodilac organizacione jedinice je dužan da za zaposlene koji imaju kraći nedeljni fond sati od punog radnog vremena, organizuje određeni broj radnih subota u mesecu, do punog radnog fonda sati.

Prekovremeni rad za zaposlene u Službi za plućne bolesti sa produženim lečenjem i negom

-Uvedeno dežurstvo lekarima noću radnim danima u trajanju od 8 sati a nedeljom i praznikom u trajanju od 12 sati, s tim da se dežurstvo organizuje uz pomoć lekara Službe za neurologiju i psihijatriju.

-Uvedena pripravnost lekarima radnim danima, nedeljom i praznikom  u trajanju od 12 sati u vreme kada dežuraju lekari iz Službe za neurologiju i psihijatriju.


 

Poslovi na nivou službe jesu:

NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

Načelnik službe

VII/1 stepen s.s, spec. iz pneumoftiziologije i radno iskustvo od 3 god. u struci

Glavna med. sestra – tehničar u Službi za plućne bolesti

VI ili IV stepen s.s., završena VMŠ ili SMŠ, položen stručni ispit i radno iskustvo od 3 god. u struci


NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

BR.IZVRŠILACA

Doktor medicine, spec. pneumoftiziolog

VII/1 stepen s.s, spec. iz pneumoftiziologije

3

Doktor medicine na specijalizaciji

VII stepen s.s, doktor medicine i položen stručni ispit

1

Doktor medicine

VII stepen s.s, doktor medicine i položen stručni ispit

1

Medicinska sestra – tehničar na odeljenju

IV stepen s.s, završena SMŠ i položen stručni ispit

11

Spremačica

NK radnik

2

Poliklinički deo

  1.  
    1.  
      1. Kabinet za plućne bolesti

NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

BR.IZVRŠILACA

Medicinska sestra – tehničar u Kabinetu za plućne bolesti

IV stepen s.s, završena SMŠ i položen stručni ispit

3


  1.  
    1. Kabinet za funkcionalnu dijagnostiku (rendgen, spirometrija,gasne analize i inhalacije)

NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

BR.IZVRŠILACA

Medicinska sestra – tehničar u Kabinetu za funkcionalnu dijagnostiku

IV stepen s.s, završena SMŠ i položen stručni ispit

2


 

 

 

 
 

 

Vi ste sada na  : Home Sistematizacija poslova Službe Služba za plućne bolesti