Bolnica Gornji Milanovac

KABINET ZA DERMATOVENEROLOGIJU

Poliklinički deo

Kabinet za dermatovenerologiju

Načelnik Kabineta je dr Vojin Bogosavljević, spec. dermatovenerolog

Broj telefona: 032/710-279

Radno vreme

- Svi zaposleni u kabinetu  rade 1 smenu 40 sati nedeljno

I smena od 6.30-14.00 časova

 

-Rukovodilac organizacione jedinice je dužan da za zaposlene koji imaju kraći nedeljni fond sati od punog radnog vremena, organizuje određeni broj radnih subota u mesecu, do punog radnog fonda sati. 

Poslovi na nivou kabineta

NAZIV RADNOG MESTA


USLOVI

Šef kabineta

VII1 stepen stručne spreme, spec. iz dermatovenerologije i radno iskustvo od 3 godine u struci

Glavna medicinska-sestra tehničar u kabinetu

VI ili IV stepen stručne spreme,završena viša ili srednja medicinska škola, položen stručni ispit i radno iskustvo od 3 godine u struci


NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

BROJ IZVRŠILACA

Doktor medicine,spec.dermatovenerolog

VII 1 stepen stručne spreme, završen medicinski fakultet i položena specijalizacija iz dermatovenerologije

1

Doktor medicine

VII stepen stručne spreme,završen medicinski fakultet i položen stručni ispit

1

Doktor medicine na specijalizaciji

VII stepen stručne spreme, završen medicinski fakultet i položen stručni ispit

1

Medicinska sestra tehničar u kabinetu

IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola, položen stručni ispit

2


 

 

 

 
 

 

Vi ste sada na  : Home Sistematizacija poslova Službe Kabinet za dermatovenerologiju