Bolnica Gornji Milanovac

SLUŽBA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

Stacionarni deo

Služba za ginekologiju i akušerstvo-15 postelja

Odeljenje ginekologije

Odeljenje akušerstva

Načelnik službe je Prim. dr Dragan Perišić, spec. ginekolog akušer onkolog

Broj telefona: 032/711-670 lokal 185

Poliklinički deo

Dnevna bolnica za dijagnostiku i terapijski tretman u Službi za ginekologiju i akušerstvo

Redovno radno vreme u Službi za ginekologiju i akušerstvo

- Lekari rade u 2 smene 36 sati nedeljno

I   smena od 07.00-13.30 časova

II smena od 13.30-20.00 časova

 

- Medicinske sestre-akušerke (babice)  rade smenski 36 sati nedeljno uz uvedenu preraspodelu radnog vremena po 12 sati u jednoj smeni.

I  smena od 07.00-19.00 časova

II smena od 19.00-07.00 časova

 

- Medicinske sestre instrumentarke rade 1 smenu 36 sati nedeljno

I smena od 07.00-13.30 časova

 

- Pedijatrijske sestre na odeljenju rade smenski  37 sati nedeljno uz uvedenu preraspodelu radnog vremena po 12 sati u jednoj smeni.

I  smena od 07.00-19.00 časova

II smena od 19.00-07.00 časova

 

- Spremačice rade u 2 smene 40 sati nedeljno 

I  smena od 5.30-13.00 časova

II smena od 13.00-20.30 časova

 

- Administrativni radnik u Službi radi 1 smenu 40 sati nedeljno

I smena od 07.00-14.30 časova

 

-Rukovodilac organizacione jedinice je dužan da za zaposlene koji imaju kraći nedeljni fond sati od punog radnog vremena, organizuje određeni broj radnih subota u mesecu, do punog radnog fonda sati.

 

Prekovremeni rad za zaposlene u Službi za ginekologiju i akušerstvo

-Uvedeno dežurstvo lekarima noću radnim danima u trajanju od 8 sati a nedeljom i praznikom u trajanju od 12 sati.

-Uvedena pripravnost ginekolozima, ginekolozima asistentima i instrumentarima radnim danima u trajanju od 16 sati, nedeljom i praznikom u trajanju od 24 sata.

-Uveden rad po pozivu spremačicama u Službi. 

Poslovi na nivou službe:

NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

Načelnik službe

VII/ 1 stepen stručne spreme, specijalista ginekolog akušer i radno iskustvo u struci od 3 godine

Glavna medicinska sestra-tehničar u Službi za ginekologiju i akušerstvo

VI ili IV stepen stručne spreme, završena viša ili srednja medicinska škola, požen stručni ispit i radno iskustvo u struci od 3 godine


NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

BR. IZVRŠILACA

Doktor medicine, spec. ginekolog akušer, subspec. onkolog

VII/ 2 stepen stručne spreme, specijalista ginekolog-akušer, subspecijalista onkolog

1

Doktor medicine, spec. ginekolog akušer

VII/ 1 stepen stručne spreme, specijalista ginekolog-akušer

3

Doktor medicine na specijalizaciji

VII stepen stručne spreme, doktor medicine i položen stručni ispit

1

Doktor medicine

 

VII stepen stručne spreme, doktor medicine i položen stručni ispit

1

Medicinska sestra-akušerka na odeljenju

IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola-smer akušerstvo i položen stručni ispit

13

Medicinska sestra-akušerka – instrumentarka u službi ginekologije i akušerstva

IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola-smer akušerstvo, položen stručni ispit i završena edukacija za instrumentarku

3

Administrativni radnik

III stepen stručne spreme

1

Spremačica

NK radnik

4


2-2.2 Odeljenje akušerstva

NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

BR. IZVRŠILACA


Pedijatrijska sestra na odeljenju

IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola-pedijatrijski smer i položen stručni ispit

5


 

 

 

 
 

 

Vi ste sada na  : Home Sistematizacija poslova Službe Služba za ginekologiju i akušerstvo