Bolnica Gornji Milanovac

SLUŽBA LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

Načelnik službe je Mr ph Dragana Mandić, spec. medicinske biohemije

Broj telefona: 032/711-670 lokal 182

 

Redovno radno vreme

-Specijalista medicinske biohemije i specijalista kliničke biohemije rade 1 smenu 36 sati nedeljno

I smena od 07.00-13.30 časova

-Laboratorijski tehničari i spremačice-peračice rade u 2 smene 36 sati nedeljno

I  smena od 07.00-13.30 časova

II smena od 13.00-19.30 časova

- Administrativni radnici u Službi rade 1 smenu 40 sati nedeljno

I smena od  07.00-14.30 časova

-Rukovodilac organizacione jedinice je dužan da za zaposlene koji imaju kraći nedeljni fond sati od punog radnog vremena, organizuje određeni broj radnih subota u mesecu, do punog radnog fonda sati.

Prekovremeni rad u Službi laboratorijske dijagnostike

-Uvedena pripravnost specijalistima  u Službi u trajanju od 6 sati dnevno radnim danima a nedeljom u trajanju od 12 sati.

-Uvedeno dežurstvo laboratorijskim tehničarima u trajanju od 6 sati nedeljom.

-Uvedena pripravnost laboratorijskim tehničarima 12 sati  radnim danima i 18 sati nedeljom. 

Poslovi na nivou službe:

NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

Načelnik službe

VII/1 stepen stručne spreme, diplomirani farmaceut-specijalista medicinske biohemije i radno iskustvo u struci od 3 godine

Glavni tehničar Službe

IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola, položen stručni ispit i radno iskustvo od 3 godine u struci


NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

BROJ IZVRŠILACA

Diplomirani farmaceut,specijalista medicinske bioehemije

VII/1 stepen stručne spreme, završen farmaceutski fakultet, specijalista medicinske biohemije

1

Doktor medicine, spec.kliničke biohemije

VII/1 stepen stručne spreme, završen medicinski fakultet, specijalista kliničke biohemije

1

Laboratorijski tehničar

IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola i položen stručni ispit

13

Administrativni radnik

IV stepen stručne spreme

2

Spremačica-peračica

NK radnik

3


 

 

 

 
 

 

Vi ste sada na  : Home Sistematizacija poslova Službe Služba laboratorijske dijagnostike