Bolnica Gornji Milanovac

ODELJENJE ZA MIKROBIOLOGIJU I PARAZITOLOGIJU

Odeljenje za mikrobiologiju i parazitologiju sa praćenjem masovnih nezaraznih bolesti i prevencijom intrahospitalnih infekcija, sa socijalnom medicinom i zdravstvenom statistikom i informatikom

Načelnik odeljenja je dr Slavica Trojančević, spec. mikrobiologije

Broj telefona: 032/711-670 lokal 112

Redovno radno vreme u Odeljenju za mikrobiologiju

-Svi lekari, biolog i sanitarni tehničar rade 1 smenu 36 sati nedeljno

 I smena od 07.00-13.30 časova

 

- Laboranti rade u  2 smene 36 sati nedeljno

I  smena od 07.00-13.30 časova

II smena od 13.00-19.30 časova

 

-Spremačice-peračice rade u  2 smene 36 sati nedeljno

I  smena od 07.00-13.30 časova

II smena od 13.30-20.00 časova

 

-Rukovodilac organizacione jedinice je dužan da za zaposlene koji imaju kraći nedeljni fond sati od punog radnog vremena, organizuje određeni broj radnih subota u mesecu, do punog radnog fonda sati. 

 Poslovi na nivou odeljenja:

NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

Načelnik odeljenja

 

VII/1 stepen stručne spreme, spec. mikrobiologije sa radnim iskustvom od 3 godine u struci

Glavni tehničar u Odeljenju

VI ili IV stepen stručne spreme, završena viša ili srednja medicinska škola, položen stručni ispit i radno iskustvo od 3 godine u struci


NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

BROJ IZVRŠILACA

Doktor medicine, spec. mikrobiologije

VII/1 stepen stručne spreme, spec. mikrobiologije

1

Spec opšte medicine na poslovima: rad sa masovnim intrahospitalnim infekcijama, izrada raznih testova i rukovodilac na poslovima socijalne medicine i zdravstvene statistike

VII/1 stepen stručne spreme, spec. opšte medicine

1

Doktor medicine na specijalizaciji

VII stepen stručne spreme, doktor medicine i položen stručni ispit

1

Doktor medicine

 

VII stepen stručne spreme, doktor medicine i položen stručni ispit

1

Diplomirani biolog

VII/1 stepen stručne spreme, završen prirodno matematički fakultet i položen stručni ispit

1

Viši sanitarni tehničar

VI stepen stručne spreme, završena viša medicinska škola i položen stručni ispit

1

Laboratorijski tehničar

IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola i položen stručni ispit

3

Sanitarni tehničar

IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola i položen stručni ispit

1

Laboratorijski tehničar i referent na poslovima socijalne medicine i zdravstvene statistike

IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola i položen stručni ispit

1

Referent na poslovima socijalne medicine i zdravstvene statistike

IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola i položen stručni ispit

1

Spremačica-peračica

NK radnik

2


 

 

 

 
 

 

Vi ste sada na  : Home Sistematizacija poslova Službe Odeljenje za mikrobiologiju i parazitologiju