Bolnica Gornji Milanovac

BOLNIČKA APOTEKA

Kabinet za medicinsko snadbevanje lekovima - Bolnička apoteka

Načelnik kabineta je Mr ph Mirjana Marić

Broj telefona 032/711-670 lokal 123

Redovno radno vreme u Kabinetu za medicinsko snadbevanje lekovima

- Svi zaposleni u Kabinetu rade 1 smenu 40 sati nedeljno

I smena od 07.00-14.30 časova

 

-Rukovodilac organizacione jedinice je dužan da za zaposlene koji imaju kraći nedeljni fond sati od punog radnog vremena, organizuje određeni broj radnih subota u mesecu, do punog radnog fonda sati. 

 Poslovi na nivou kabineta:

NAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

Šef bolničke apoteke

VII/1 Završen farmaceutski fakultet,specijalista farmaceutske zdravstvene zaštite i radno iskustvo od 3 godine u struci

Glavni tehničar bolničke apoteke

IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola, položen stručni ispit i radno iskustvo od 3 godine u struciNAZIV RADNOG MESTA

USLOVI

BROJ IZVRŠILACA

Diplomirani farmaceut,spec. farmaceutske zdravstvene zaštite

VI/1 Završen farmaceutski fakultet, specijalista farmaceutske zdravstvene zaštite

1

Farmaceutski tehničar

IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola i položen stručni ispit

2

Robni knjigovođa lekova

IV stepen stručne spreme, završena Gimnazija ili srednja ekonomska škola

1


 

 

 

 
 

 

Vi ste sada na  : Home Sistematizacija poslova Službe Bolnička apoteka