Bolnica Gornji Milanovac

Tenderi
Tenderska dokumentacija Print E-mail

Poštovani ponuđači, najnovije tendere možete pregledati prelistavanjem ove strane na dole.


 

2022/2021. godina  


 

OBJAVLJENO: 27. MAJ 2022. 15:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prodaju dobara koja su rashodovana


OBJAVLJENO: 01. MART 2021. 15:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke medicinskog potrošnog materijala, lekova i dezinfekcionih sredstava za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 19. NOVEMBAR 2020. 16:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke dobara Medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva, za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 18. NOVEMBAR 2020. 13:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkursna dokumentacija izmena 2 u postupku javne nabavke dobara Medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva, za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 17. NOVEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkursna dokumentacija izmena 1 u postupku javne nabavke dobara Medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva, za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 13. NOVEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke dobara Medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva, za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 12. NOVEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovor na pitanje u postupku javne nabavke dobara Medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva, za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 10. NOVEMBAR 2020. 19:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovor na pitanje u postupku javne nabavke dobara Medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva, za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)

Odgovor na pitanje u postupku javne nabavke dobara Medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva, za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 09. NOVEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovor na pitanje u postupku javne nabavke dobara Medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva, za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 04. NOVEMBAR 2020. 12:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovor na pitanje u postupku javne nabavke dobara Medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva, za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)

Odgovor na pitanje u postupku javne nabavke dobara Medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva, za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 19. OKTOBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke dobara Medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva, za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke dobara Medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva, za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 14. JUL 2020. 14:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke redovan servis i popravka "Drager" medicinskih aparata


OBJAVLJENO: 24. JUN 2020. 11:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke redovan servis i popravka "Drager" medicinskih aparata


OBJAVLJENO: 10. JUN 2020. 14:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke redovan servis i popravka "Drager" medicinskih aparata

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke redovan servis i popravka "Drager" medicinskih aparata


OBJAVLJENO: 09. JUN 2020. 10:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 09. JUN 2020. 10:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 29. MAJ 2020. 13:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke u postupku javne nabavke medicinski potrošni materijal za potrebe Odeljenja za mikrobiologiju Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 14. MAJ 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 08. APRIL 2020. 09:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 06. APRIL 2020. 08:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke usluga održavanja zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health, integracija zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health sa postojećim LIS-om, implementacija i održavanje kadrovske evidencije


OBJAVLJENO: 01. APRIL 2020. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke medicinski gasovi za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 23. MART 2020. 14:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke gorivo za motorna vozila za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 20. MART 2020. 10:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovori na pitanja u postupku javne nabavke medicinski potrošni materijal za potrebe Odeljenja za mikrobiologiju Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 19. MART 2020. 15:50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke usluga održavanja zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health, integracija zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health sa postojećim LIS-om, implementacija i održavanje kadrovske evidencije


OBJAVLJENO: 13. MART 2020. 15:50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke medicinski potrošni materijal za potrebe Odeljenja za mikrobiologiju Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke medicinski potrošni materijal za potrebe Odeljenja za mikrobiologiju Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 13. MART 2020. 15:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke reagensi Siemens Healthcare Diagnostics za aparat Sysmex Ca 1500 za jednomesečne potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 10. MART 2020. 13:50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke dobara reagensi za aparat AFIAS-1 proizvođača Boditech Južna Koreja za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (šestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 10. MART 2020. 13:50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke medicinski gasovi za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 10. MART 2020. 13:40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke medicinski gasovi za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 05. MART 2020. 10:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke osteosintetski materijal za jednogodišnje potrebe Službe za opštu hirurgiju Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 04. MART 2020. 14:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke usluga održavanja zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health, integracija zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health sa postojećim LIS-om, implementacija i održavanje kadrovske evidencije

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke usluga održavanja zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health, integracija zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health sa postojećim LIS-om, implementacija i održavanje kadrovske evidencije


OBJAVLJENO: 03. MART 2020. 14:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 02. MART 2020. 23:55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izmena konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke potrošni materijal za skupljanje i tretman infektivnog medicinskog otpada za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 02. MART 2020. 23:50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovor na pitanje u postupku javne nabavke potrošni materijal za skupljanje i tretman infektivnog medicinskog otpada za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 28. FEBRUAR 2020. 11:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izmena konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke gorivo za motorna vozila za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 28. FEBRUAR 2020. 09:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke osteosintetski materijal za jednogodišnje potrebe Službe za opštu hirurgiju Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 28. FEBRUAR 2020. 08:55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke potrošni materijal za skupljanje i tretman infektivnog medicinskog otpada za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke potrošni materijal za skupljanje i tretman infektivnog medicinskog otpada za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 27. FEBRUAR 2020. 11:55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke gorivo za motorna vozila za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke gorivo za motorna vozila za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 27. FEBRUAR 2020. 10:55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke medicinski gasovi za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke medicinski gasovi za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 26. FEBRUAR 2020. 13:55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke dobara reagensi za aparat AFIAS-1 proizvođača Boditech Južna Koreja za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (šestomesečne potrebe)

Konkursna dokumentaciju za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke dobara reagensi za aparat AFIAS-1 proizvođača Boditech Južna Koreja za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (šestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 25. FEBRUAR 2020. 13:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke reagensi Siemens Healthcare Diagnostics za aparat Sysmex Ca 1500 za jednomesečne potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 11. FEBRUAR 2020. 11:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke osteosintetski materijal za jednogodišnje potrebe Službe za opštu hirurgiju Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 06. FEBRUAR 2020. 16:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke reagensi Siemens Healthcare Diagnostics za aparat Sysmex Ca 1500 za jednomesečne potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke reagensi Siemens Healthcare Diagnostics za aparat Sysmex Ca 1500 za jednomesečne potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 29. JANUAR 2020. 16:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke osteosintetski materijal za jednogodišnje potrebe Službe za opštu hirurgiju Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke osteosintetski materijal za jednogodišnje potrebe Službe za opštu hirurgiju Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 30. DECEMBAR 2019. 15:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke tehnički materijal za jednogodišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 30. DECEMBAR 2019. 12:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke tehnički materijal za jednogodišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 11. DECEMBAR 2019. 09:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke tehnički materijal za jednogodišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 05. DECEMBAR 2019. 18:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pitanja i odgovori u postupku javne nabavke tehnički materijal za jednogodišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 05. DECEMBAR 2019. 17:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke rezervni auto delovi sa servisiranjem i održavanjem motornih vozila i ugradnjom rezervnih delova


OBJAVLJENO: 29. NOVEMBAR 2019. 15:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke tehnički materijal za jednogodišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke tehnički materijal za jednogodišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 26. NOVEMBAR 2019. 09:20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke rezervni auto delovi sa servisiranjem i održavanjem motornih vozila i ugradnjom rezervnih delova


OBJAVLJENO: 15. NOVEMBAR 2019. 12:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke rezervni auto delovi sa servisiranjem i održavanjem motornih vozila i ugradnjom rezervnih delova

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke rezervni auto delovi sa servisiranjem i održavanjem motornih vozila i ugradnjom rezervnih delova


OBJAVLJENO: 06. NOVEMBAR 2019. 15:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke ugradni i potrošni materijal u hirurgiji za potrebe Službe za opštu hirurgiju Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 05. NOVEMBAR 2019. 13:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke ugradni i potrošni materijal u hirurgiji za potrebe Službe za opštu hirurgiju Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke ugradni i potrošni materijal u hirurgiji za potrebe Službe za opštu hirurgiju Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 23. OKTOBAR 2019. 11:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke ugradni i potrošni materijal u hirurgiji za potrebe Službe za opštu hirurgiju Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 18. SEPTEMBAR 2019. 10:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke ugradni i potrošni materijal u hirurgiji za potrebe Službe za opštu hirurgiju Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke ugradni i potrošni materijal u hirurgiji za potrebe Službe za opštu hirurgiju Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 05. SEPTEMBAR 2019. 15:50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke kancelarijski materijal za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 05. SEPTEMBAR 2019. 14:50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke dobara zdravstveni obrasci za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 27. AVGUST 2019. 23:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke kancelarijski materijal za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 23. AVGUST 2019. 08:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke dobara Accu-check trake za glukometre Accu-check active i accu-check performa za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 22. AVGUST 2019. 11:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara zdravstveni obrasci za jednogodišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara zdravstveni obrasci za jednogodišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 14. AVGUST 2019. 16:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke kancelarijski materijal za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke kancelarijski materijal za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 12. AVGUST 2019. 12:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke dobara Accu-check trake za glukometre Accu-check active i accu-check performa za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara Accu-check trake za glukometre Accu-check active i accu-check performa za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 16. JUL 2019. 13:29 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 16. JUL 2019. 13:28 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 16. JUL 2019. 13:27 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 16. JUL 2019. 13:26 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 16. JUL 2019. 13:25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 16. JUL 2019. 13:24 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 16. JUL 2019. 13:23 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 16. JUL 2019. 13:22 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 16. JUL 2019. 13:21 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 12. JUL 2019. 23:08 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 12. JUL 2019. 23:07 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 12. JUL 2019. 23:06 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 12. JUL 2019. 23:05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 12. JUL 2019. 23:04 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 12. JUL 2019. 23:03 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 12. JUL 2019. 23:02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 12. JUL 2019. 23:01 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 11. JUL 2019. 13:25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara reagensi za aparat Autolyzer 450 proizvođača DIALAB za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (godišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 11. JUL 2019. 13:20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke reagensi za aparat Sysmex hematološki analizator za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (godišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 11. JUL 2019. 13:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 11. JUL 2019. 12:09 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 11. JUL 2019. 12:08 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 11. JUL 2019. 11:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke redovan servis i popravka "Drager" medicinskih aparata


OBJAVLJENO: 11. JUL 2019. 11:33 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 11. JUL 2019. 11:32 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 11. JUL 2019. 11:31 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 11. JUL 2019. 11:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 10. JUL 2019. 15:36 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 10. JUL 2019. 15:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 10. JUL 2019. 15:34 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 10. JUL 2019. 15:33 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 10. JUL 2019. 15:32 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 10. JUL 2019. 15:31 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 10. JUL 2019. 15:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 04. JUL 2019. 14:49 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 04. JUL 2019. 14:48 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 04. JUL 2019. 14:47 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 04. JUL 2019. 11:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 04. JUL 2019. 08:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 20. JUN 2019. 14:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 20. JUN 2019. 09:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke životne namirnice (mleko slatko i mlečni proizvodi) za potrebe ishrane stacionarnih pacijenata u Opštoj bolnici Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 19. JUN 2019. 13:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke redovan servis i popravka "Drager" medicinskih aparata


OBJAVLJENO: 17. JUN 2019. 10:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke dobara reagensi za aparat Sysmex hematološki analizator za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (godišnje potrebe)

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke dobara reagensi za aparat Autolyser 450 proizvođača DIALAB za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (godišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 12. JUN 2019. 15:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 28. MAJ 2019. 19:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara reagensi za aparat Autolyser 450 proizvođača DIALAB za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (godišnje potrebe)

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara reagensi za aparat Sysmex hematološki analizator za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (godišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 27. MAJ 2019. 08:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o dodeli ugovora u postupku javne nabavke životne namirnice (mleko slatko i mlečni proizvodi) za potrebe ishrane stacionarnih pacijenata u Opštoj bolnici Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 24. MAJ 2019. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovori na pitanja u postupku javne nabavke redovan servis i popravka "Drager" medicinskih aparata


OBJAVLJENO: 21. MAJ 2019. 23:40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava u postupku javne nabavke redovan servis i popravka "Drager" medicinskih aparata

Izmena konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke redovan servis i popravka "Drager" medicinskih aparata


OBJAVLJENO: 21. MAJ 2019. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava u postupku javne nabavke redovan servis i popravka "Drager" medicinskih aparata


OBJAVLJENO: 20. MAJ 2019. 14:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovori na pitanja u postupku javne nabavke redovan servis i popravka "Drager" medicinskih aparata


OBJAVLJENO: 17. MAJ 2019. 13:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke životne namirnice za potrebe ishrane stacionarnih pacijenata u Opštoj bolnici Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 14. MAJ 2019. 12:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke redovan servis i popravka "Drager" medicinskih aparata

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke redovan servis i popravka "Drager" medicinskih aparata


OBJAVLJENO: 10. MAJ 2019. 23:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke životne namirnice za potrebe ishrane stacionarnih pacijenata u Opštoj bolnici Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 10. MAJ 2019. 23:20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovor na pitanje u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 09. MAJ 2019. 11:50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke životne namirnice za potrebe ishrane stacionarnih pacijenata u Opštoj bolnici Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 09. MAJ 2019. 11:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 08. MAJ 2019. 15:20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovor na pitanje u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 22. APRIL 2019. 15:20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 22. APRIL 2019. 15:20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o poništenju odluke o dodeli ugovora u postupku javne nabavke životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 22. APRIL 2019. 15:20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 22. APRIL 2019. 15:20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovor na pitanje u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 15. APRIL 2019. 23:20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobara - sredstva za higijenu


OBJAVLJENO: 11. APRIL 2019. 23:20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovor na pitanje u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)

Odgovor na pitanje u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 08. APRIL 2019. 23:20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovor na pitanje u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)

Odgovor na pitanje u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)

Odgovor na pitanje u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 08. APRIL 2019. 13:20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 03. APRIL 2019. 13:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke dobara medicinski potrošni materijal, lekovi i dezinfekciona sredstva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 25. MART 2019. 16:20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti dobara - sredstva za higijenu


OBJAVLJENO: 21. MART 2019. 16:20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara medicinski gasovi za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 18. MART 2019. 12:20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobara gorivo za motorna vozila za jednogodišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 07. MART 2019. 11:20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke dobara medicinski gasovi za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 07. MART 2019. 11:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara - sredstva za higijenu

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti dobara - sredstva za higijenu


OBJAVLJENO: 05. MART 2019. 23:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke dobara gorivo za motorna vozila za jednogodišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 28. FEBRUAR 2019. 15:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke održavanje zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health, integracija zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health sa postojećim LIS-om, implementacija i održavanje kadrovske evidencije, za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 22. FEBRUAR 2019. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovor na pitanje u postupku javne nabavke životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 22. FEBRUAR 2019. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izmena konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 21. FEBRUAR 2019. 14:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)

Izmena konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 21. FEBRUAR 2019. 14:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke dobara medicinski gasovi za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke dobara medicinski gasovi za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 20. FEBRUAR 2019. 12:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (dvanaestomesečne potrebe)


OBJAVLJENO: 19. FEBRUAR 2019. 12:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara gorivo za motorna vozila za jednogodišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara gorivo za motorna vozila za jednogodišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 18. FEBRUAR 2019. 12:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke održavanje zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health, integracija zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health sa postojećim LIS-om, implementacija i održavanje kadrovske evidencije, za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 14. FEBRUAR 2019. 14:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke osteosintetski materijal za potrebe Službe za opštu hirurgiju Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 13. FEBRUAR 2019. 20:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke osteosintetski materijal za potrebe Službe za opštu hirurgiju Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 13. FEBRUAR 2019. 20:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke osteosintetski materijal za potrebe Službe za opštu hirurgiju Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 01. FEBRUAR 2019. 18:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke održavanje zdravstvenog informacionog sistema Helliant Health, integracija zdravstvenog informacionog sistema Helliant Health sa postojećim LIS-om, implementacija i održavanje kadrovske evidencije

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke održavanje zdravstvenog informacionog sistema Helliant Health, integracija zdravstvenog informacionog sistema Helliant Health sa postojećim LIS-om, implementacija i održavanje kadrovske evidencije


OBJAVLJENO: 31. JANUAR 2019. 16:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke osteosintetski materijal za godišnje potrebe Službe za opštu hirurgiju Opšte bolnice gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 28. JANUAR 2019. 18:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke Reagensi proizvođača Siemens Healthcare Diagnostics za aparat Sysmex Ca-1500 za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 15. JANUAR 2019. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke osteosintetski materijal za godišnje potrebe Službe za opštu hirurgiju Opšte bolnice gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke osteosintetski materijal za godišnje potrebe Službe za opštu hirurgiju Opšte bolnice gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 08. JANUAR 2019. 21:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke Reagensi proizvođača Siemens Healthcare Diagnostics za aparat Sysmex Ca-1500 za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 28. DECEMBAR 2018. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke Reagensi proizvođača Siemens Healthcare Diagnostics za aparat Sysmex Ca-1500 za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke Reagensi proizvođača Siemens Healthcare Diagnostics za aparat Sysmex Ca-1500 za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 25. OKTOBAR 2018. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke rezervni delovi sa servisiranjem i održavanjem motornih vozila i ugradnjom rezervnih delova za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 15. OKTOBAR 2018. 17:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u javnoj nabavci rezervnih auto delova sa servisiranjem i održavanjem motornih vozila sa ugradnjom rezervnih delova za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 01. OKTOBAR 2018. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke Rezervni auto delovi sa servisiranjem i održavanjem motornih vozila i ugradnjom rezervnih delova

Konkursna dokumentacija sa izmenama u postupku javne nabavke Rezervni auto delovi sa servisiranjem i održavanjem motornih vozila i ugradnjom rezervnih delova


OBJAVLJENO: 27. SEPTEMBAR 2018. 18:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke Rezervni auto delovi sa servisiranjem i održavanjem motornih vozila i ugradnjom rezervnih delova

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke Rezervni auto delovi sa servisiranjem i održavanjem motornih vozila i ugradnjom rezervnih delova


OBJAVLJENO: 23. AVGUST 2018. 23:59 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke 4k laparoskopski stub za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 13. AVGUST 2018. 23:59 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke 4k laparoskopskog stuba za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 03. AVGUST 2018. 17:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje u postupku javne nabavke 4k laparoskopskog stuba za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 01. AVGUST 2018. 23:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke ugradni i potrošni materijal u hirurgiji za potrebe Službe za opštu hirurgiju Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke ugradni i potrošni materijal u hirurgiji za potrebe Službe za opštu hirurgiju Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 24. JUL 2018. 9:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke ugradnog i potrošnog materijala u hirurgiji za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 16. JUL 2018. 9:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovor na pitanja vezana za konkursnu dokumentaciju u predmetu javne nabavke ugradni i potrošni materijal u hirurgiji za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 10. JUL 2018. 18:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke 4K laparoskopski stub za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke 4K laparoskopski stub za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 10. JUL 2018. 10:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke ugradni i potrošni materijal u hirurgiji za potrebe Službe za opštu hirurgiju Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumenacija u postupku javne nabavke ugradni i potrošni materijal u hirurgiji za potrebe Službe za opštu hirurgiju Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 22. JUN 2018. 19:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke accu-check traka za glukometre accu-check active i accu-check performa za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 19. JUN 2018. 13:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke usluga održavanja "Heliant Health" zdravstvenog informacionog sistema za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 19. JUN 2018. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke reagenasa i potrošnog materijala za aparat imunohemijski analizator IMMULITE 2000 XPI proizvođača Siemens Healthacare Diagnostics za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 05. JUN 2018. 09:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke sredstva za higijenu za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 01. JUN 2018. 13:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke accu-check traka za glukometre accu-check active i accu-check performa za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 01. JUN 2018. 08:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke reagenasa i potrošnog materijala za aparat imunohemijski analizator IMMULITE 2000 XPI proizvođača Siemens Healthacare Diagnostics za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 31. MAJ 2018. 09:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke usluga održavanja "Heliant Health" zdravstvenog informacionog sistema za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 21. MAJ 2018. 16:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke sredstva za higijenu za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 17. MAJ 2018. 15:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda Accu-check trake za glukometre Accu-check active i Accu-check performa za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 16. MAJ 2018. 16:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda reagensi i potrošni materijal za aparat imunohemijski analizator Immulite 200 XPI proizvođača Siemens healthcare diagnostics za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 15. MAJ 2018. 08:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke usluge održavanja zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke usluge održavanja zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health


OBJAVLJENO: 09. MAJ 2018. 12:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke sredstva za higijenu za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke sredstva za higijenu za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 13. MART 2018. 16:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke medicinski gasovi za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 08. MART 2018. 12:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke goriva za motorna vozila za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 07. MART 2018. 17:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o poništenju postupka javne nabavke usluge preventivnog servisiranja aparata za anesteziju za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 21. FEBRUAR 2018. 8:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci u postupku javne nabavke medicinskih gasova za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 16. FEBRUAR 2018. 16:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke goriva za motorna vozila za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 12. FEBRUAR 2018. 11:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke implanti u ortopediji za potrebe Službe za opštu hirurgiju Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 12. FEBRUAR 2018. 11:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke implanti u ortopediji za potrebe Službe za opštu hirurgiju Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 12. FEBRUAR 2018. 11:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke implanti u ortopediji za potrebe Službe za opštu hirurgiju Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 09. FEBRUAR 2018. 11:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke životne namirnice za potrebe ishrane stacionarnih pacijenata u Opštoj bolnici Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 06. FEBRUAR 2018. 16:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke medicinski gasovi za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke medicinski gasovi za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 02. FEBRUAR 2018. 13:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke kancelarijskog materijala za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 29. JANUAR 2018. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara gorivo za motorna vozila za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara gorivo za motorna vozila za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac (jednogodišnje potrebe)


OBJAVLJENO: 28. JANUAR 2018. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke inplanta u ortopediji za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 27. JANUAR 2018. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke voće i povrće za potrebe ishrane stacionarnih pacijenata u Opštoj bolnici Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 19. JANUAR 2018. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluku o dodeli Ugovora o javnoj nabavci javne nabavke kancelarijskog materijala za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 10. JANUAR 2018. 13:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke voća i povrća za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 09. JANUAR 2018. 18:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke životne namirnice za potrebe ishrane stacionarnih pacijenata u Opštoj bolnici Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke životne namirnice za potrebe ishrane stacionarnih pacijenata u Opštoj bolnici Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 08. JANUAR 2018. 13:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke životne namirnice za potrebe ishrane stacionarnih pacijenata u Opštoj bolnici Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 03. JANUAR 2018. 12:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke životne namirnice za potrebe ishrane stacionarnih pacijenata u Opštoj bolnici Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 03. JANUAR 2018. 09:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke kancelarijskog materijala za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke kancelarijskog materijala za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 29. DECEMBAR 2017. 13:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke životne namirnice za potrebe ishrane stacionarnih pacijenata u Opštoj bolnici Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 27. DECEMBAR 2017. 10:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke voća i povrća za potrebe ishrane stacionarnih pacijenata u Opštoj bolnici Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke voća i povrća za potrebe ishrane stacionarnih pacijenata u Opštoj bolnici Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 15. DECEMBAR 2017. 13:50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke životnih namirnica za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 05. DECEMBAR 2017. 11:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke Reagensi proizvođača Siemens Healthcare Diagnostics za aparat Sysmex Ca 1500 za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 28. NOVEMBAR 2017. 09:40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke ugradni materijal u ortopediji za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 27. NOVEMBAR 2017. 10:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava u postupku javne nabavke usluge preventivnog servisiranja aparata za anesteziju za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 24. NOVEMBAR 2017. 10:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pojašnjenje konkursne dokumentacije u predmetu javne nabavke preventivnog servisiranja aparata za anesteziju za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 21. NOVEMBAR 2017. 14:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke usluga preventivnog servisiranja aparata za anesteziju za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke usluga preventivnog servisiranja aparata za anesteziju za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 21. NOVEMBAR 2017. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije u predmetu javne nabavke preventivnog servisiranja aparata za anesteziju za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 16. NOVEMBAR 2017. 15:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli Ugovora u postupku javne nabavke reagenasa proizvođača Siemens Healthcare Diagnostics za aparat Sysmex Ca 1500


OBJAVLJENO: 16. NOVEMBAR 2017. 14:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke usluga preventivnog servisiranja aparata za anesteziju za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke usluga preventivnog servisiranja aparata za anesteziju za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 15. NOVEMBAR 2017. 12:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne nabavke ugradni materijal u ortopediji za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 14. NOVEMBAR 2017. 12:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne nabavke ugradni materijal u ortopediji za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 14. NOVEMBAR 2017. 12:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne nabavke ugradni materijal u ortopediji za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 10. NOVEMBAR 2017. 12:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne nabavke 10 pacijent monitora za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 10. NOVEMBAR 2017. 12:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke životnih namirnica za potrebe ishrane stacionarnih pacijenata u Opštoj bolnici Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke životnih namirnica za potrebe ishrane stacionarnih pacijenata u Opštoj bolnici Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 02. NOVEMBAR 2017. 14:55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o delimičnom poništenju postupka u delu sačinjavanja konkursne dokumentacije za postupak javne nabavke servisiranje aparata za anesteziju za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 02. NOVEMBAR 2017. 14:55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke reagenasa proizvođača Siemens Healthcare Diagnostics za aparat Sysmex Ca 1500


OBJAVLJENO: 01. NOVEMBAR 2017. 15:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli Ugovora u postupku javne nabavke ugradnog materijala u ortopediji za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 18. OKTOBAR 2017. 14:55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke 10 pacijent monitora za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 17. OKTOBAR 2017. 07:25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke ugradnog materijala u ortopediji za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke ugradnog materijala u ortopediji za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 15. OKTOBAR 2017. 09:25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovori na pitanja u postupku javne nabavke 10 pacijent monitora za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 13. OKTOBAR 2017. 09:25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje u postupku javne nabavke 10 pacijent monitora za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 12. OKTOBAR 2017. 09:25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovor na pitanja vezana za konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku 10 pacijent monitora za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Odgovor na pitanja vezana za konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku 10 pacijent monitora za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 10. OKTOBAR 2017. 11:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumenatcije za postupak javne nabavke 10 pacijent monitora za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 06. OKTOBAR 2017. 22:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o tehničkoj grešci u delu sačinjavanja konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija sa izmenama za postupak javne nabavke 10 pacijent monitora za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 06. OKTOBAR 2017. 13:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o delimičnom poništenju postupka u delu sačinjavanja konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke 10 pacijent monitora za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija sa izmenama za postupak javne nabavke 10 pacijent monitora za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 08. AVGUST 2017. 13:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne nabavke osteosintetskih titanijumskih mini pločica za godišnje potrebe Kabineta za maksiofacijalnu hirurgiju u Službi opšte hirurgije Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 11. JUL 2017. 08:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava u postupku javne nabavke preventivnog servisiranja aparata za anesteziju za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Odgovori na pitanja u postupku javne nabavke preventivnog servisiranja aparata za anesteziju za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 03. JUL 2017. 08:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovori na pitanja u postupku javne nabavke preventivnog servisiranja aparata za anesteziju za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 29. JUN 2017. 08:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke usluga preventivnog servisiranja aparata za anesteziju za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke usluga preventivnog servisiranja aparata za anesteziju za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 13. JUN 2017. 08:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora za postupak javne nabavke osteosintetskih titanijumskih mini pločica za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 09. JUN 2017. 08:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora za postupak javne nabavke usluga održavanja zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne nabavke usluga održavanja zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 06. JUN 2017. 08:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za postupak javne nabavke 10 pacijent monitora za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 02. JUN 2017. 08:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkursna dokumentacija sa izmenama za postupak javne nabavke 10 pacijent monitora za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 01. JUN 2017. 09:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objedinjena pitanja i odgovori u postupku javne nabavke 10 pacijent monitora za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 01. JUN 2017. 09:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava za postupak javne nabavke 10 pacijent monitora za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 31. MAJ 2017. 12:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovori na pitanja u postupku javne nabavke 10 pacijent monitora za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Odgovori na pitanja u postupku javne nabavke 10 pacijent monitora za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Odgovori na pitanja u postupku javne nabavke 10 pacijent monitora za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Odgovori na pitanja u postupku javne nabavke 10 pacijent monitora za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 30. MAJ 2017. 13:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje u postupku javne nabavke 10 pacijent monitora za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 30. MAJ 2017. 11:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke osteosintetskih titanijumskih mini pločica za godišnje potrebe Kabineta za maksilofacijalnu hirurgiju u Službi opšte hirurgije Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke osteosintetskih titanijumskih mini pločica za godišnje potrebe Kabineta za maksilofacijalnu hirurgiju u Službi opšte hirurgije Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 25. MAJ 2017. 11:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke 10 pacijent monitora za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke 10 pacijent monitora za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 11. MAJ 2017. 08:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke usluga održavanja zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke usluga održavanja zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 20. APRIL 2017. 08:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke trokar setovi, klipovi, stapleri i punjenje za staplere za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 30. MART 2017. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora za postupak javne nabavke trokar setova, klipova, staplera i punjenja za staplere za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 17. MART 2017. 11:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne zdravstvenih obrazaca za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 16. MART 2017. 16:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pojašnjenje konkursne dokumentacije u predmetu javne nabavke trokar setova, klipova, staplera i punjenja za staplere za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 14. MART 2017. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke trokar setova, klipova, staplera i punjenja za staplere za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke trokar setova, klipova, staplera i punjenja za staplere za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 08. MART 2017. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora za postupak javne nabavke zdravstvenih obrazaca za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 07. MART 2017. 09:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne nabavke reagensi, kalibratori i potrošni materijal proizvođača Beckman Coulter za aparate AU480 i Access2 proizvođača Beckman Coulter za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 27. FEBRUAR 2017. 15:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkursna dokumentacija sa izmenama za postupak javne nabavke zdravstvenih obrazaca za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 27. FEBRUAR 2017. 13:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda za postupak javne nabavke zdravstvenih obrazaca za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija sa izmenama za postupak javne nabavke zdravstvenih obrazaca za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 23. FEBRUAR 2017. 12:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o pomeranju roka za dostavljanje ponuda za postupak javne nabavke zdravstvenih obrazaca za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 22. FEBRUAR 2017. 17:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovor na pitanje u predmetu javne nabavke zdravstvenih obrazaca za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 21. FEBRUAR 2017. 20:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne lekovi i sanitetski materijal za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne lekovi i sanitetski materijal za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne lekovi i sanitetski materijal za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne lekovi i sanitetski materijal za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne lekovi i sanitetski materijal za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne lekovi i sanitetski materijal za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne lekovi i sanitetski materijal za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne lekovi i sanitetski materijal za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne lekovi i sanitetski materijal za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne lekovi i sanitetski materijal za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne lekovi i sanitetski materijal za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne lekovi i sanitetski materijal za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne lekovi i sanitetski materijal za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne lekovi i sanitetski materijal za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne lekovi i sanitetski materijal za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne lekovi i sanitetski materijal za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne lekovi i sanitetski materijal za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne lekovi i sanitetski materijal za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne lekovi i sanitetski materijal za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne lekovi i sanitetski materijal za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne lekovi i sanitetski materijal za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne lekovi i sanitetski materijal za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne lekovi i sanitetski materijal za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne lekovi i sanitetski materijal za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne lekovi i sanitetski materijal za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne lekovi i sanitetski materijal za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne lekovi i sanitetski materijal za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne lekovi i sanitetski materijal za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 17. FEBRUAR 2017. 18:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci za postupak javne nabavke reagenasa, kalibratora i potrošnog materijala proizvođača Beckman Coulter za aparate AU480 i Access2 proizvođača Beckman


OBJAVLJENO: 17. FEBRUAR 2017. 18:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke zdravstvenih obrazaca za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke zdravstvenih obrazaca za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 02. FEBRUAR 2017. 11:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke reagenasa, kalibratora i potrošnog materijala proizvođača Beckman Coulter za aparate AU480 i Access2 proizvođača Beckman Coulter

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke reagenasa, kalibratora i potrošnog materijala proizvođača Beckman Coulter za aparate AU480 i Access2 proizvođača Beckman Coulter


OBJAVLJENO: 30. JANUAR 2017. 19:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne nabavke potrošnog materijala za tretman medicinskog otpada za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 13. JANUAR 2017. 23:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora za postupak javne nabavke potrošnog materijala za tretman medicinskog otpada za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 29. DECEMBAR 2016. 23:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke potrošnog materijala za tretman medicinskog otpada za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke potrošnog materijala za tretman medicinskog otpada za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2016. 15:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne nabavke životnih namirnica za potrebe ishrane stacionarnih pacijenata u Opštoj bolnici Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 30. NOVEMBAR 2016. 17:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne nabavke životnih namirnica za potrebe ishrane stacionarnih pacijenata u Opštoj bolnici Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 30. NOVEMBAR 2016. 16:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne nabavke životnih namirnica za potrebe ishrane stacionarnih pacijenata u Opštoj bolnici Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 29. NOVEMBAR 2016. 09:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne nabavke životnih namirnica za potrebe ishrane stacionarnih pacijenata u Opštoj bolnici Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 23. NOVEMBAR 2016. 17:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u predmetu javne nabavke lekova i sanitetskog materijala za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 11. NOVEMBAR 2016. 17:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora za postupak javne nabavke životnih namirnica za potrebe ishrane stacionarnih pacijenata u Opštoj bolnici Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 28. OKTOBAR 2016. 17:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u predmetu javne nabavke goriva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 14. OKTOBAR 2016. 18:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pojašnjenje konkursne dokumentacije za postupak javne nabavke životnih namirnica za potrebe ishrane stacionarnih pacijenata u Opštoj bolnici Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 14. OKTOBAR 2016. 17:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne nabavke ugradnog materijala u ortopediji za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 14. OKTOBAR 2016. 12:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkursna dokumentacija sa izmenama za postupak javne nabavke životnih namirnica za potrebe ishrane stacionarnih pacijenata u Opštoj bolnici Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 13. OKTOBAR 2016. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u predmetu javne nabavke goriva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 12. OKTOBAR 2016. 17:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora za postupak javne nabavke reagenasa proizvođača Siemens Healthcare Diagnostics za aparat Sysmex Ca 1500


OBJAVLJENO: 03. OKTOBAR 2016. 18:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne nabavke ugradnog materijala u ortopediji za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac, Narcissus doo

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne nabavke ugradnog materijala u ortopediji za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac, Trafiks doo


OBJAVLJENO: 03. OKTOBAR 2016. 18:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke životnih namirnica za potrebe ishrane stacionarnih pacijenata u Opštoj bolnici Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 29. SEPTEMBAR 2016. 21:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke životnih namirnica za potrebe ishrane stacionarnih pacijenata u Opštoj bolnici Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke životnih namirnica za potrebe ishrane stacionarnih pacijenata u Opštoj bolnici Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 28. SEPTEMBAR 2016. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke goriva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke goriva za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 28. SEPTEMBAR 2016. 11:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke reagenasa proizvođača Siemens Healthcare Diagnostics za aparat Sysmex Ca 1500

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke reagenasa proizvođača Siemens Healthcare Diagnostics za aparat Sysmex Ca 1500


OBJAVLJENO: 23. SEPTEMBAR 2016. 17:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovori na pitanja u postupku javne nabavke lekova i sanitetskog materijala za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 21. SEPTEMBAR 2016. 17:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkursna dokumentacija sa izmenama i dopunama za postupak javne nabavke lekova i sanitetskog materijala za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 21. SEPTEMBAR 2016. 12:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u predmetu javne nabavke ugradnog materijala u ortopediji za potrebe Opšte bolnice


OBJAVLJENO: 21. SEPTEMBAR 2016. 10:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovori na pitanja u postupku javne nabavke lekova i sanitetskog materijala za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 20. SEPTEMBAR 2016. 13:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke lekova i sanitetskog materijala za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke lekova i sanitetskog materijala za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 15. SEPTEMBAR 2016. 09:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovori na pitanja u postupku u postupku javne nabavke lekova i sanitetskog materijala za potrebe Opšte bolnice Gornji


OBJAVLJENO: 12. SEPTEMBAR 2016. 17:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkursna dokumentacija sa izmenama i dopunama za postupak javne nabavke lekova i sanitetskog materijala za potrebe Opšte bolnice Gornji


OBJAVLJENO: 12. SEPTEMBAR 2016. 17:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom u govoru za postupak javne nabavke sredstva za dezinfekciju za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 12. SEPTEMBAR 2016. 16:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom u govoru za postupak javne nabavke 2 mikroskopa za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 09. SEPTEMBAR 2016. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovori na pitanja u postupku javne nabavke lekova i sanitetskog materijala za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Odgovori na pitanja u postupku javne nabavke lekova i sanitetskog materijala za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Odgovori na pitanja u postupku javne nabavke lekova i sanitetskog materijala za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 05. SEPTEMBAR 2016. 11:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke ugradnog materijala u ortopediji za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke ugradnog materijala u ortopediji za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 02. SEPTEMBAR 2016. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovori na pitanja u postupku javne nabavke lekova i sanitetskog materijala za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 01. SEPTEMBAR 2016. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkursna dokumentacija sa izmenama za postupak javne nabavke lekova i sanitetskog materijala za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 30. AVGUST 2016. 11:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovori na pitanja u postupku javne nabavke lekova i sanitetskog materijala za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 29. AVGUST 2016. 23:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovori na pitanja u postupku javne nabavke lekova i sanitetskog materijala za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 26. AVGUST 2016. 23:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovori na pitanja u postupku javne nabavke lekova i sanitetskog materijala za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Pojašnjenje konkursne dokumentacije u predmetu javne nabavke lekova i sanitetskog materijala za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Pojašnjenje konkursne dokumentacije u predmetu javne nabavke lekova i sanitetskog materijala za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Obaveštenje u postupku javne nabavke lekova i sanitetskog materijala za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 24. AVGUST 2016. 22:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke lekova i sanitetskog materijala za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke lekova i sanitetskog materijala za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 23. AVGUST 2016. 19:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku sredstva za dezinfekciju za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 16. AVGUST 2016. 10:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponude za postupak javne nabavke 2 mikroskopa za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke 2 mikroskopa za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 15. AVGUST 2016. 19:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o delimičnom poništenju postupka javne nabavke, u delu konkursne dokumentacije, za nabavku 2 mikroskopa za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 21. JUL 2016. 14:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponude za postupak javne nabavke sredstava za dezinfekciju za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke sredstava za dezinfekciju za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 24. MAJ 2016. 19:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne nabavke održavanje zdravstvenog informacionog sistema “HELIANT HEALTH”


OBJAVLJENO: 12. MAJ 2016. 19:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne nabavke usluga preventivnog servisiranja aparata za anesteziju za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 28. APRIL 2016. 21:55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora za postupak javne nabavke usluga preventivnog servisiranja aparata za anesteziju za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 26. APRIL 2016. 19:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke održavanje zdravstvenog informacionog sistema “HELIANT HEALTH”

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke održavanje zdravstvenog informacionog sistema “HELIANT HEALTH”


OBJAVLJENO: 22. APRIL 2016. 23:55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u predmetu javne nabavke ultrazvučnog aparata za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 21. APRIL 2016. 13:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke usluga preventivnog servisiranja aparata za anesteziju za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke usluga preventivnog servisiranja aparata za anesteziju za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 21. APRIL 2016. 12:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovori na pitanja u postupku javne nabavke preventivnog servisiranja aparata za anesteziju za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 20. APRIL 2016. 21:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje u vezi izmene konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke usluga preventivnog servisiranja aparata za anesteziju


OBJAVLJENO: 19. APRIL 2016. 16:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izmenjena konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke usluga preventivnog servisiranja aparata za anesteziju za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 15. APRIL 2016. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke usluga preventivnog servisiranja aparata za anesteziju za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke usluga preventivnog servisiranja aparata za anesteziju za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 14. APRIL 2016. 10:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne nabavke reagenasa proizvođača Dialab za aparat Autolyzer 450


OBJAVLJENO: 07. APRIL 2016. 22:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora u predmetu javne nabavke ultrazvučnog aparata za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 30. MART 2016. 12:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava u postupku javne nabavke 2 mikroskopa za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 29. MART 2016. 17:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije u predmetu javne nabavke ultrazvučnog aparata za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 28. MART 2016. 23:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izmenjena konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke ultrazvučnog aparata za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 26. MART 2016. 22:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovori na pitanja u postupku javne nabavke 2 mikroskopa za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 25. MART 2016. 10:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponude za postupak javne nabavke ultrazvučnog aparata za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke ultrazvučnog aparata za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 23. MART 2016. 17:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora za postupak javne nabavke reagenasa proizvođača Dialab za aparat Autolyzer 450


OBJAVLJENO: 23. MART 2016. 13:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije za postupak javne nabavke 2 mikroskopa za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke 2 mikroskopa za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 23. MART 2016. 11:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije za postupak javne nabavke 2 mikroskopa za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke 2 mikroskopa za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 22. MART 2016. 22:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke 2 mikroskopa za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke 2 mikroskopa za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 09. MART 2016. 12:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke reagenasa proizvođača Dialab za aparat Autolyzer 450

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke reagenasa proizvođača Dialab za aparat Autolyzer 450


OBJAVLJENO: 08. MART 2016. 21:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne nabavke reagenasa proizvođača Sysmex Europe GmbH za aparat Sysmex hematološki analizator za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 18. FEBRUAR 2016. 19:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora za postupak javne nabavke reagenasa proizvođača Sysmex Europe GmbH za aparat Sysmex hematološki analizator za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 17. FEBRUAR 2016. 22:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne nabavke zdravstvenih obrazaca za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 01. FEBRUAR 2016. 14:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pojašnjenje konkursne dokumentacije za postupak javne nabavke zdravstvenih obrazaca za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 26. JANUAR 2016. 20:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke zdravstvenih obrazaca za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke zdravstvenih obrazaca za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 21. JANUAR 2016. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke reagenasa proizvođača Sysmex Europe GmbH za aparat Sysmex hematološki analizator za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke reagenasa proizvođača Sysmex Europe GmbH za aparat Sysmex hematološki analizator za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 19. JANUAR 2016. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora za postupak javne nabavke autorefraktokeratometra za potrebe Odeljenja za oftalmologiju Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 05. JANUAR 2016. 21:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponude za postupak javne nabavke autorefraktokeratometra za potrebe Odeljenja za oftalmologiju Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke autorefraktokeratometra za potrebe Odeljenja za oftalmologiju Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 30. DECEMBAR 2015. 20:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne nabavke zatvorenih sistema za uzorkovanje krvi za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 27. DECEMBAR 2015. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne nabavke zatvorenih sistema za uzorkovanje krvi za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 24. DECEMBAR 2015. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak javne nabavke zatvorenih sistema za uzorkovanje krvi za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 11. DECEMBAR 2015. 16:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora za postupak javne nabavke zatvorenih sistema za uzorkovanje krvi za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2015. 16:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava u predmetu javne nabavke autorefraktokeratometra za potrebe Odeljenja za oftalmologiju Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 24. NOVEMBAR 2015. 10:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke zatvorenih sistema za uzorkovanje krvi za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke zatvorenih sistema za uzorkovanje krvi za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 23. NOVEMBAR 2015. 17:50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оdluka o dodeli ugovora u predmetu javne nabavke autorefraktokeratometra za potrebe Odeljenja za oftalmologiju Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 20. NOVEMBAR 2015. 20:50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u predmetu javne nabavke - Sredstva za održavanje higijene za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 19. NOVEMBAR 2015. 16:50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u predmetu nabavke - Životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 17. NOVEMBAR 2015. 10:40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u predmetu nabavke - Životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 17. NOVEMBAR 2015. 10:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovori na pitanja u predmetu javne nabavke autorefraktokeratometra za potrebe Odeljenja za oftalmologiju Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 13. NOVEMBAR 2015. 11:40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovor na pitanje u predmetu javne nabavke autorefraktokeratometra za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 12. NOVEMBAR 2015. 12:40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u predmetu javne nabavke Životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac 2


OBJAVLJENO: 12. NOVEMBAR 2015. 12:40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u predmetu javne nabavke Životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac 1


OBJAVLJENO: 10. NOVEMBAR 2015. 12:40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli Ugovora u predmetu javne nabavke sredstava za održavanje higijene za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 06. NOVEMBAR 2015. 23:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke autorefraktokeratometra za potrebe Odeljenja za oftalmologiju Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke autorefraktokeratometra za potrebe Odeljenja za oftalmologiju Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 31. OKTOBAR 2015. 14:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 224-6/2015 od 23.10.2015. godine u predmetu javne nabavke sredstava za održavanje higijene za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 27. OKTOBAR 2015. 20:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dodeli ugovora za postupak javne nabavke - Životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 26. OKTOBAR 2015. 22:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda u predmetu javne nabavke sredstava za održavanje higijene za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke sredstava za održavanje higijene za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Pojašnjenje konkursne dokumentacije u predmetu javne nabavke sredstava za održavanje higijene za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 16. OKTOBAR 2015. 16:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke sredstava za održavanje higijene za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke sredstava za održavanje higijene za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 15. OKTOBAR 2015. 22:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava za postupak javne nabavke - Životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 14. OKTOBAR 2015. 21:05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke - Životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 13. OKTOBAR 2015. 21:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje u vezi izmena konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke životnih namirnica za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 01. OKTOBAR 2015. 22:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje za postupak javne nabavke - Životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Izmenjena konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke - Životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 14. SEPTEMBAR 2015. 17:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke - Životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke - Životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

Izmena konkursne dokumentacije za postupak javne nabavke - Životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 08. SEPTEMBAR 2015. 23:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Reagensi proizvođača Siemens Healthcare Diagnostics za aparat Sysmex Ca 1500 za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac - Interlab exim doo

 

OBJAVLJENO: 20. AVGUST 2015. 23:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Gorivo za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac – Eko Serbia A.D. Beograd

 

OBJAVLJENO: 18. AVGUST 2015. 23:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 208-8/2015 - javna nabavka nove centralne sterilizacije za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac

 

OBJAVLJENO: 18. AVGUST 2015. 17:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - Nova centralna sterilizacija za potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac - Medicom Šabac

 

OBJAVLJENO: 13. AVGUST 2015. 17:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru ugradni materijal u ortopediji za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac - Narcissuss doo

 

OBJAVLJENO: 12. AVGUST 2015. 14:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru ugradni materijal u ortopediji za godišnje potrebe Opšte bolnice Gornji Milanovac - Traffix doo

 

OBJAVLJENO: 11. AVGUST 2015. 14:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Konkur

 

 

 

 
 

 

Vi ste sada na  : Home Opšti podaci Tenderi