Bolnica Gornji Milanovac

Konkursi PDF  | Print |  E-mail

 

OBJAVLJENO: 26. JUN 2024. 16:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Majstor održavanja za rad u Odeljenju za tehničke i slične poslove – na određeno vreme, najduže do 31.08.2024.godine, na zameni privremeno odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 14. JUN 2024. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine – spec. opšte hirurgije za rad u Službi opšte hirurgije sa maksilofacijalnom hirurgijom, urologijom, ortopedijom sa traumatologijom i anesteziologijom sa reanimatilogijom, Opšte bolnice Gornji Milanovac – na određeno vreme, najduže do 31.08.2024.godine, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 14. JUN 2024. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine – spec. interne medicine u Službi interne medicine, Opšte bolnice Gornji Milanovac – na određeno vreme, najduže do 31.08.2024.godine, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 14. JUN 2024. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine – spec. interne medicine u Službi za plućne bolesti sa produženim lečenjem i negom, Opšte bolnice Gornji Milanovac – na određeno vreme, najduže do 31.08.2024.godine, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 14. JUN 2024. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine za rad u Službi interne medicine, Opšte bolnice Gornji Milanovac – na određeno vreme, najduže do 31.08.2024.godine, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 14. JUN 2024. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine za rad u Službi za plućne bolesti sa produženim lečenjem i negom, Opšte bolnice Gornji Milanovac – na određeno vreme, najduže do 31.08.2024.godine, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 08. MAJ 2024. 18:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge za rad na Odeljenju fizikalne medicine i rehabilitacije – na određeno vreme, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 04. APRIL 2024. 12:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine - spec. opšte hirurgije za rad u Službi opšte hirurgije sa maksilofacijalnom hirurgijom, urologijom, ortopedijom sa traumatologijom i anesteziologijom sa reanimatilogijom, Opšte bolnice Gornji Milanovac - na određeno vreme, najduže do 31.05.2024. godine, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 04. APRIL 2024. 12:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine - spec. pneumoftizologije u Službi za plućne bolesti sa produženim lečenjem i negom, Opšte bolnice Gornji Milanovac - na određeno vreme, najduže do 31.05.2024. godine, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 04. APRIL 2024. 12:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine - spec. interne medicine u Službi za plućne bolesti sa produženim lečenjem i negom, Opšte bolnice Gornji Milanovac - na određeno vreme, najduže do 31.05.2024. godine, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 04. APRIL 2024. 12:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine - spec. interne medicine u Službi interne medicine, Opšte bolnice Gornji Milanovac - na određeno vreme, najduže do 31.05.2024. godine, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 04. APRIL 2024. 12:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine za rad u Službi za plućne bolesti sa produženim lečenjem i negom, Opšte bolnice Gornji Milanovac - na određeno vreme, najduže do 31.05.2024. godine, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 05. MART 2024. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine - spec. pneumoftizologije u Službi za plućne bolesti sa produženim lečenjem i negom, Opšte bolnice Gornji Milanovac - na određeno vreme, najduže do 31.05.2024. godine, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 05. MART 2024. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine - spec. opšte hirurgije za rad u Službi opšte hirurgije sa maksilofacijalnom hirurgijom, urologijom, ortopedijom sa traumatologijom i anesteziologijom sa reanimatilogijom, Opšte bolnice Gornji Milanovac - na određeno vreme, najduže do 31.05.2024. godine, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 05. MART 2024. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine - spec. interne medicine u Službi interne medicine, Opšte bolnice Gornji Milanovac - na određeno vreme, najduže do 31.05.2024. godine, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 05. MART 2024. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine - spec. interne medicine u Službi za plućne bolesti sa produženim lečenjem i negom, Opšte bolnice Gornji Milanovac - na određeno vreme, najduže do 31.05.2024. godine, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 05. MART 2024. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine za rad u Službi za plućne bolesti sa produženim lečenjem i negom, Opšte bolnice Gornji Milanovac - na određeno vreme, najduže do 31.05.2024. godine, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 15. JANUAR 2024. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine – spec. opšte hirurgije za rad u Službi opšte hirurgije sa maksilofacijalnom hirurgijom, urologijom, ortopedijom sa traumatologijom i anesteziologijom sa reanimatilogijom, Opšte bolnice Gornji Milanovac - na određeno vreme, najduže do 29.02.2024. godine na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 15. JANUAR 2024. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine – spec. pneumoftizologije u Službi za plućne bolesti sa produženim lečenjem i negom, Opšte bolnice Gornji Milanovac - na određeno vreme, najduže do 29.02.2024. godine na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 15. JANUAR 2024. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine – spec. interne medicine u Službi za plućne bolesti sa produženim lečenjem i negom, Opšte bolnice Gornji Milanovac - na određeno vreme, najduže do 29.02.2024. godine na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 15. JANUAR 2024. 13:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine – spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije za rad u Službi opšte hirurgije sa maksilofacijalnom hirurgijom, urologijom, ortopedijom sa traumatologijom i anesteziologijom sa reanimatilogijom, Opšte bolnice Gornji Milanovac - na određeno vreme, najduže do 29.02.2024. godine na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 08. SEPTEMBAR 2023. 19:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine – spec. opšte hirurgije za rad u Službi opšte hirurgije sa maksilofacijalnom hirurgijom, urologijom, ortopedijom sa traumatologijom i anesteziologijom sa reanimatilogijom, Opšte bolnice Gornji Milanovac – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 08. SEPTEMBAR 2023. 19:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine – spec. ginekologije i akušerstva, za rad u Službi za ginekologiju i akušerstvo – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 08. SEPTEMBAR 2023. 19:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar za rad u transfuziologiji, Bolnička banka krvi – na određeno vreme, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 21. JUN 2023. 14:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju neurologije za rad u Službi za neurologiju i psihijatriju, Opšte bolnice Gornji Milanovac – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 14. JUN 2023. 09:50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine – spec. pedijatar za rad na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti u Službi pedijatrije – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 14. JUN 2023. 09:50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine – spec. internista, Služba interne medicine – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 14. JUN 2023. 09:50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine – spec. opšte hirurgije za rad u Službi opšte hirurgije sa maksilofacijalnom hirurgijom, urologijom, ortopedijom sa traumatologijom i anesteziologijom sa reanimatilogijom, Opšte bolnice Gornji Milanovac – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 14. JUN 2023. 09:50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine za rad u Službe pedijatrije – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 07. JUN 2023. 12:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Psiholog za rad u Službi za neurologiju i psihijatriju – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 21. APRIL 2023. 16:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Laboratorijski tehničar za rad u Službi laboratorijske dijagnostike – na određeno vreme, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom - 2 izvršioca


OBJAVLJENO: 13. APRIL 2023. 17:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Pomoćni radnik na nezi bolesnika za rad u Službi interne medicine – na određeno vreme, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom i to 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 28. MART 2023. 19:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju neurologije za rad u Službi za neurologiju i psihijatriju, Opšte bolnice Gornji Milanovac – na određeno vreme, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 28. MART 2023. 19:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju neurologije za rad u Službi za neurologiju i psihijatriju, Opšte bolnice Gornji Milanovac – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 28. MART 2023. 19:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju za radu u Službi interne medicine – na određeno vreme, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 28. MART 2023. 19:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine – spec. internista, Služba interne medicine – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 06. MART 2023. 11:40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju za rad u Službi interne medicine – na određeno vreme, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 02. MART 2023. 11:20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Pomoćni radnik na nezi bolesnika za rad u Službi interne medicine – na određeno vreme, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. MART 2023. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge za radu u Službi za ginekologiju i akušerstvo – na određeno vreme, zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. MART 2023. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju u Službi opšte hirurgije sa maksilofacijalnom hirurgijom, urologijom, ortopedijom sa traumatologijom i anesteziologijom sa reanimacijom, Opšte bolnice Gornji Milanovac – na određeno vreme, zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. MART 2023. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na odeljenju neurologije za rad u Službi za neurologiju i psihijatriju, Opšte bolnice Gornji Milanovac – na određeno vreme, zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. MART 2023. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine – spec. internista, Služba interne medicine – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 10. FEBRUAR 2023. 10:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge za radu na Odeljenju fizikalne medicine i rehabilitacije, Opšte bolnice Gornji Milanovac – na određeno vreme, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 10. FEBRUAR 2023. 10:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Pomoćni radnik na nezi bolesnika za rad u Službi interne medicine, Opšte bolnice Gornji Milanovac – na određeno vreme, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 10. FEBRUAR 2023. 10:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju za radu u Službi interne medicine, Opšte bolnice Gornji Milanovac – na određeno vreme, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 24. JANUAR 2023. 19:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar za rad u Službi za neurologiju i psihijatriju, Opšte bolnice Gornji Milanovac – na određeno vreme, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 30. DECEMBAR 2022. 12:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar u radiološkoj dijagnostici za rad na Odeljenju radiologije, Opšte bolnice Gornji Milanovac – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 28. DECEMBAR 2022. 23:05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine – spec. hirurgije za rad u Službi opšte hirurgije sa maksilofacijalnom hirurgijom, urologijom, ortopedijom sa traumatologijom i anesteziologijom sa reanimatilogijom, Opšte bolnice Gornji Milanovac - na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 28. DECEMBAR 2022. 23:05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine – spec. radiologije za rad na Odeljenju radiologije, Opšte bolnice Gornji Milanovac - na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 28. DECEMBAR 2022. 23:05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine – spec. oftalmologije za rad na Odeljenju za oftalmologiju, Opšte bolnice Gornji Milanovac - na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 12. DECEMBAR 2022. 09:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra/tehničar u ginekologiji i akušerstvu za rad u Službi za ginekologiju i akušerstvo – na određeno vreme, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 09. DECEMBAR 2022. 14:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra/tehničar, za rad u Službi za ginekologiju i akušerstvo – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 09. DECEMBAR 2022. 14:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra/tehničar u ambulanti za rad u Službi opšte hirurgije sa maksilofacijalnom hirurgijom, urologijom, ortopedijom sa traumatologijom i anesteziologijom sa reanimacijom – na određeno vreme, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom - 3 izvršioca


OBJAVLJENO: 21. NOVEMBAR 2022. 13:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Tehničar održavanja odeće, za rad u Odseku vešeraj, Odeljenja za tehničke i slične poslove, Opšte bolnice Gornji Milanovac - na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 10. NOVEMBAR 2022. 14:20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra/tehničar u ambulanti za rad u Službi opšte hirurgije sa maksilofacijalnom hirurgijom, urologijom, ortopedijom sa traumatologijom i anesteziologijom sa reanimatilogijom – na određeno vreme, kao zamena privremeno odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 02. NOVEMBAR 2022. 09:20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine - spec. pedijatar za rad na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti, u Službi pedijatrije, Opšte bolnice Gornji Milanovac – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 28. OKTOBAR 2022. 13:20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravsrvene usluge za rad u Službi za neurologiju i psihijatriju – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 22. SEPTEMBAR 2022. 23:20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra/tehničar u ambulanti za rad u Službi opšte hirurgije sa maksilofacijalnom hirurgijom, urologijom, ortopedijom sa traumatologijom i anesteziologijom sa reanimatilogijom – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 04. AVGUST 2022. 12:40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Informatičar u Kabinetu za informaciono-komunikacione tehnologije – na određeno vreme, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. JUL 2022. 14:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Laboratorijski tehničar, za rad u Službi laboratorijske dijagnostike – na određeno vreme, kao zamena privremeno odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. JUL 2022. 14:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Informatičar u Kabinetu za informaciono-komunikacione tehnologije – na određeno vreme, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 09. JUN 2022. 23:55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine za rad u Službi opšte hirurgije sa maksilofacijalnom hirurgijom, urologijom, ortopedijom sa traumatologijom i anesteziologijom sa reanimatilogijom – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 09. JUN 2022. 23:55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Domar/majstor održavanja, za rad u Odseku tehničkog održavanja, Odeljenja za tehničke i slične poslove – na određeno vreme, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 08. JUN 2022. 23:55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Laboratorijski tehničar, za rad u Službi laboratorijske dijagnostike – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 08. JUN 2022. 23:55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Laboratorijski tehničar, za rad u Službi laboratorijske dijagnostike – na određeno vreme, kao zamena privremeno odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 31. MAJ 2022. 11:55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima za rad u Službi pedijatrije – na određeno vreme, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 24. MAJ 2022. 12:55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine za rad u Službi opšte hirurgije sa maksilofacijalnom hirurgijom, urologijom, ortopedijom sa traumatologijom i anesteziologijom sa reanimatilogijom – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 17. MAJ 2022. 13:55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Informatičar u Kabinetu za informaciono-komunikacione tehnologije – na određeno vreme, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 17. MAJ 2022. 13:55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Domar/majstor održavanja, za rad u Odseku tehničkog održavanja, Odeljenja za tehničke i slične poslove – na određeno vreme, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 26. APRIL 2022. 23:55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Laboratorijski tehničar u Službi laboratorijske dijagnostike – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 26. APRIL 2022. 23:55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Viši laboratorijski tehničar u Službi laboratorijske dijagnostike – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 26. APRIL 2022. 23:55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Viši laboratorijski tehničar u Službi bolničke banke krvi – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 19. APRIL 2022. 17:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine – spec. pedijatar za rad na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti, Službe pedijatrije – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 12. APRIL 2022. 21:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine, specijalista u patologiji za rad u Kabinetu za patologiju – na određeno vreme, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 12. APRIL 2022. 21:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Informatičar u Kabinetu za informaciono-komunikacione tehnologije – na određeno vreme, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 12. APRIL 2022. 21:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima za rad u Službi pedijatrije – na određeno vreme, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 12. APRIL 2022. 21:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima za rad u Službi opšte hirurgije – na određeno vreme, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 12. APRIL 2022. 21:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra/tehničar u ambulanti, Službe interne medicine, Kabineta za internu medicinu i kardiologiju sa kabinetima za gastroenterologiju, endokrinologiju i funkcionalnu dijagnostiku – Gastroenterološka ambulanta – na određeno vreme, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 24. MART 2022. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra/tehničar u ambulanti, Službe interne medicine, Kabineta za internu medicinu i kardiologiju sa kabinetima za gastroenterologiju, endokrinologiju i funkcionalnu dijagnostiku – Gastroenterološka ambulanta – na određeno vreme, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 24. MART 2022. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima za rad u Službi opšte hirurgije – na određeno vreme, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 24. MART 2022. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima za rad u Službi pedijatrije – na određeno vreme, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 10. MART 2022. 17:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima za rad u Službi pedijatrije – na određeno vreme, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 23. FEBRUAR 2022. 12:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra/tehničar u ambulanti, Službe interne medicine, Kabineta za internu medicinu i kardiologiju sa kabinetima za gastroenterologiju, endokrinologiju i funkcionalnu dijagnostiku – Gastroenterološka ambulanta – na određeno vreme, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 23. FEBRUAR 2022. 12:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima za rad u Službi opšte hirurgije – na određeno vreme, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 21. FEBRUAR 2022. 22:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Viši fizioterapeut, za rad u Odeljenju fizikalne medicine i rehabilitacije – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 14. FEBRUAR 2022. 10:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Laboratorijski tehničar, za rad u Odeljenju za mikrobiologiju i parazitologiju sa zdravstvenom statistikom – na određeno vreme, do povratka zaposlenog sa bolovanja, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 11. FEBRUAR 2022. 11:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Diplomirani pravnik u Odeljenju za pravne, kadrovske i administrativne poslove – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 18. JANUAR 2022. 12:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima za rad u Službi pedijatrije – na određeno vreme, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 31. DECEMBAR 2021. 12:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine – spec. ortoped za rad na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti i u operacionoj sali, Služba opšte hirurgije – na određeno vreme, na upražnjeno radno meto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 31. DECEMBAR 2021. 12:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra/tehničar u ambulanti, Službe interne medicine, Kabineta za internu medicinu i kardiologiju sa kabinetima za gastroenterologiju, endokrinologiju i funkcionalnu dijagnostiku – Gastroenterološka ambulanta – na određeno vreme, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 31. DECEMBAR 2021. 12:05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima za rad u Službi opšte hirurgije – na određeno vreme, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 31. DECEMBAR 2021. 12:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima za rad u Službi pedijatrije – na određeno vreme, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 29. DECEMBAR 2021. 11:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra/tehničar na bolničkom odeljenju za rad u Službi pedijatrije – na određeno vreme, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 27. DECEMBAR 2021. 11:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine za rad u Službi pedijatrije – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 24. DECEMBAR 2021. 23:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine na specijalizaciji iz pedijatrije za rad na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti, Službe pedijatrije – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 23. DECEMBAR 2021. 23:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Diplomirani defektolog - logoped za rad u Odeljenju za otorinolaringologiju – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 23. DECEMBAR 2021. 23:40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine na specijalizaciji iz pedijatrije za rad na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti, Službe pedijatrije – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 21. DECEMBAR 2021. 23:40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Diplomirani pravnik u Odeljenju za pravne, kadrovske i administrativne poslove – na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 13. DECEMBAR 2021. 14:40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine za rad u Službi opšte hirurgije sa maksilofacijalnom hirurgijom, urologijom, ortopedijom sa traumatologijom i anesteziologijom sa reanimatilogijom – 2 izvršioca


OBJAVLJENO: 13. DECEMBAR 2021. 14:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra/tehničar u ambulanti, Službe interne medicine, Kabineta za internu medicinu i kardiologiju sa kabinetima za gastroenterologiju, endokrinologiju i funkcionalnu dijagnostiku – Gastroenterološka ambulanta – na određeno vreme, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 07. DECEMBAR 2021. 12:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine – spec. pedijatar na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti, Službe pedijatrije - na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 07. DECEMBAR 2021. 12:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra/tehničar na odeljenju psihijatrije, Služba za neurologiju i psihijatriju - na određeno vreme, do povratka zaposlenog sa bolovanja, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2021. 14:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra/tehničar u ginekologiji i akušerstvu, Služba za ginekologiju i akušerstvo - na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 25. NOVEMBAR 2021. 15:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Diplomirani pravnik u Odeljenju za pravne, kadrovske i administrativne poslove - na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 23. NOVEMBAR 2021. 14:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Teničar održavanja odeće u Odseku vešeraja, Odeljenja za tehničke i slične poslove - na određeno vreme (do povratka zaposlenog sa bolovanja), sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 08. NOVEMBAR 2021. 21:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Vozač sanitetskog vozila u Odseku za sanitetski transport pacijenata, Odeljenja za tehničke i slične poslove - na određeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 04. NOVEMBAR 2021. 23:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine - spec. pedijatar na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti, Službe pedijatrije - na određeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 22. OKTOBAR 2021. 18:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra - tehničar u ambulanti, Službe interne medicine - Gastroenterološka ambulanta - na određeno vreme (do povratka zaposlenog sa bolovanja), sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 22. OKTOBAR 2021. 17:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra - tehničar na bolničkom odeljenju u Službi interne medicine - na određeno vreme (do povratka zaposlenog sa bolovanja), sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 06. OKTOBAR 2021. 15:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Spremačica u službi interne medicine - na određeno vreme (do povratka zaposlenog sa bolovanja), sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 14. SEPTEMBAR 2021. 17:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinski tehničar u odeljenju za psihijatriju - na određeno vreme (do povratka zaposlenog sa bolovanja), sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 14. SEPTEMBAR 2021. 14:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Diplomirani pravnik u Odeljenju za pravne, kadrovske i administrativne poslove – na određeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 02. SEPTEMBAR 2021. 11:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra u Službi interne medicine - gastroenterologija - na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 05. MAJ 2021. 11:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge u Službi za plućne bolesti – na određeno vreme do povratka radnika sa bolovanja, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 12. APRIL 2021. 12:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Laboratorijski tehničar u Bolničkoj banci krvi – na određeno vreme do povratka radnika sa bolovanja, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 30. MART 2021. 23:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra – tehničar na bolničkom odeljenju u Službi za opštu hirurgiju – na određeno vreme zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 30. MART 2021. 23:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra – tehničar na bolničkom odeljenju u Službi za neurologiju i psihijatriju – na određeno vreme do povratka radnika sa bolovanja, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 17. MART 2021. 20:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra u ginekologiji i akušerstvu u Službi za ginekologiju i akušerstvo – na određeno vreme do povratka radnika sa bolovanja, sa punim radnim vremenom - 2 izvršioca


OBJAVLJENO: 03. MART 2021. 08:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra na bolničkom odeljenju u Službi interne medicine - na određeno vreme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 04. FEBRUAR 2021. 17:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra na bolničkom odeljenju u Službi interne medicine – na određeno vreme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 15. JANUAR 2021. 23:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Radnik na održavanju u Odeljenju za tehničke i slične poslove – na određeno vreme za rad na projektu čije je vreme unapred određeno,sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 15. JANUAR 2021. 23:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Tehničar održavanja odeće u Odseku vešeraja u Odeljenju za tehničke i slične poslove – na određeno vreme za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 12. JANUAR 2021. 12:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge - na određeno vreme zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom - 2 izvršioca


OBJAVLJENO: 12. JANUAR 2021. 12:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Pomoćni radnik na nezi bolesnika na odeljenju u Službi interne medicine – na određeno vreme radi zamene radnika koji se nalazi na bolovanju,sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 12. JANUAR 2021. 12:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Kuvar u Odseku kuhinje u Službi za tehničke i slične poslove – na određeno vreme zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 23. DECEMBAR 2020. 18:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju u Službi opšte hirurgije - na određeno vreme radi zamene odsutnih radnika, sa punim radnim vremenom - 2 izvršioca


OBJAVLJENO: 23. DECEMBAR 2020. 18:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju u Službi interne medicine - na određeno vreme radi zamene odsutnih radnika, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 23. DECEMBAR 2020. 18:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju u Službi pedijatrije - na određeno vreme radi zamene odsutnih radnika, sa punim radnim vremenom - 2 izvršioca


OBJAVLJENO: 22. DECEMBAR 2020. 11:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju u Službi opšte hirurgije - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 03. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra u ginekologiji i akušerstvu u Službi za ginekologiju i akušerstvo - na određeno vreme radi zamene radnika koji se nalazi na bolovanju radi održavanja trudnoće, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju u Službi opšte hirurgije – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 4 izvršioca


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar u ambulanti u Kabinetu za gastroenterologiju u Službi interne medicine – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra u ginekologiji i akušerstvu – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju u Službi interne medicine – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 2 izvršioca


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju u Službi pedijatrije – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju neurologije u Službi za neurologiju i psihijatriju – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju psihijatrije u Službi za neurologiju i psihijatriju – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine spec. interne medicine - subspec. kardiologije na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti u Službi za internu medicinu – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine u Službi za pedijatriju – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine u Službi za neurologiju i psihijatriju – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine u Službi za internu medicinu – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine u Službi za ginekologiju i akušerstvo – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine u Odeljenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine u Odeljenju za radiologiju – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Viši radiološki tehničar u Odeljenju za radiologiju – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 27. OKTOBAR 2020. 23:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doktor medicine,spec.anesteziologije u intenzivnoj nezi nivoa 2 i u operacionoj sali u Službi opšte hirurgije - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 16. OKTOBAR 2020. 12:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Vozač sanitetskog vozila u Odseku za sanitetski transport materijala - na određeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 21. SEPTEMBAR 2020. 12:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Magistar farmacije - medicinski biohemičar u Službi za laboratorijsku dijagnostiku - na određeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 18. SEPTEMBAR 2020. 14:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju u Službi opšte hirurgije - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 02. SEPTEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju u Službi interne medicine - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 17. AVGUST 2020. 12:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Viši laboratorijski tehničar u Službi laboratorijske dijagnostike - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 27. JUL 2020. 14:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine, specijalista anesteziologije u operacionoj sali i intenzivnoj nezi nivoa 2 u Službi opšte hirurgije - na određeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 27. JUL 2020. 14:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju u Službi opšte hirurgije - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 27. JUL 2020. 14:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar u onkologiji i hemioterapiji u Odseku za onkologiju sa dnevnom bolnicom u Službi interne medicine - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 27. JUL 2020. 14:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra u ginekologiji i akušerstvu u Službi za ginekologiju i akušerstvo - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 3 izvršioca


OBJAVLJENO: 27. JUL 2020. 14:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju u Službi za pedijatriju - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 2 izvršioca


OBJAVLJENO: 27. JUL 2020. 14:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar u ambulanti u Kabinetu za ortopediju u Službi opšte hirurgije - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 27. JUL 2020. 14:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar u ambulanti u Kabinetu za gastroenterologiju u Službi interne medicine - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 27. JUL 2020. 14:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine u Službi za plućne bolesti sa produženim lečenjem i negom - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 27. JUL 2020. 14:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine u Kabinetu za urologiju u Službi opšte hirurgije - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 27. JUL 2020. 14:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Viši sanitarno - ekološki inženjer u Odeljenju za mikrobiologiju - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 2 izvršioca


OBJAVLJENO: 27. JUL 2020. 14:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Viša medicinska sestra u ginekologiji i akušerstvu u Službi za ginekologiju i akušerstvo - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 30. JANUAR 2020. 10:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o poništenju konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme 1 (jednog) doktora medicine u Službi opšte hirurgije


OBJAVLJENO: 30. JANUAR 2020. 10:40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata po javnom oglasu za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme na radno mesto doktor medicine u Službi pneumoftiziologije


OBJAVLJENO: 30. JANUAR 2020. 10:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata po javnom oglasu za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme na radno mesto doktor medicine u Službi za internu medicinu


OBJAVLJENO: 14. JANUAR 2020. 16:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata po javnom oglasu Opšte bolnice Gornji Milanovac, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vremene na radno mesto viši laboratorijski tehničar u Službi laboratorijske dijagnostike


OBJAVLJENO: 14. JANUAR 2020. 16:33 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata po javnom oglasu Opšte bolnice Gornji Milanovac, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vremene na radno mesto viša medicinska sestra na bolničkom odeljenju u Službi opšte hirurgije


OBJAVLJENO: 14. JANUAR 2020. 16:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata po javnom oglasu Opšte bolnice Gornji Milanovac, za zasnivanje radnog odnosa na određeno vremene na radno mesto doktor medicine u Odseku za urologiju u Službi opšte hirurgije


OBJAVLJENO: 13. NOVEMBAR 2019. 12:05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata po javnom oglasu Opšte bolnice Gornji Milanovac, za zasnivanje radnog odnosa na određeno vremene na radno mesto doktor medicine, specijalista ginekologije i akušerstva na bolničkom odeljenju, u specijalističkoj ambulanti i u operacionoj sali u Službi za ginekologiju i akušerstvo


OBJAVLJENO: 13. NOVEMBAR 2019. 12:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata po javnom oglasu Opšte bolnice Gornji Milanovac, za zasnivanje radnog odnosa na određeno vremene na radno mesto ginekološko-akušerska sestra u Službi za ginekologiju i akušerstvo


OBJAVLJENO: 25. DECEMBAR 2018. 11:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o poništenju konkursa / javnog oglasa za prijem u radni odnos na određeno vreme na radno mesto ginekološko akušeska sestra, u Službi za ginekologiju i akušerstvo Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 20. NOVEMBAR 2018. 11:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o poništenju konkursa / javnog oglasa za prijem u radni odnos na određeno vreme na radno mesto ginekološko akušerska sestra u Službi za ginekologiju i akušerstvo Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 30. OKTOBAR 2018. 23:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata po javnom oglasu Opšte bolnice Gornji Milanovac, za zasnivanje radnog odnosa na određeno vremene na radno mesto medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju u Službi za pedijatriju


OBJAVLJENO: 02. AVGUST 2018. 12:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata po javnom oglasu Opšte bolnice Gornji Milanovac, za zasnivanje radnog odnosa na određeno vremene na radno mesto viši sanitarno ekološki inženjer u Odeljenju za mikrobiologiju


OBJAVLJENO: 18. MAJ 2018. 22:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata medicinske sestre Kristine Ognjanović po raspisanom konkursu


 
Vi ste sada na  : Home Informacije Konkursi