Konkursi | Print |

 

OBJAVLJENO: 25. NOVEMBAR 2021. 15:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Diplomirani pravnik u Odeljenju za pravne, kadrovske i administrativne poslove - na određeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 23. NOVEMBAR 2021. 14:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Teničar održavanja odeće u Odseku vešeraja, Odeljenja za tehničke i slične poslove - na određeno vreme (do povratka zaposlenog sa bolovanja), sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 08. NOVEMBAR 2021. 21:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Vozač sanitetskog vozila u Odseku za sanitetski transport pacijenata, Odeljenja za tehničke i slične poslove - na određeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 04. NOVEMBAR 2021. 23:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine - spec. pedijatar na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti, Službe pedijatrije - na određeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 22. OKTOBAR 2021. 18:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra - tehničar u ambulanti, Službe interne medicine - Gastroenterološka ambulanta - na određeno vreme (do povratka zaposlenog sa bolovanja), sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 22. OKTOBAR 2021. 17:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra - tehničar na bolničkom odeljenju u Službi interne medicine - na određeno vreme (do povratka zaposlenog sa bolovanja), sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 06. OKTOBAR 2021. 15:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Spremačica u službi interne medicine - na određeno vreme (do povratka zaposlenog sa bolovanja), sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 14. SEPTEMBAR 2021. 17:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinski tehničar u odeljenju za psihijatriju - na određeno vreme (do povratka zaposlenog sa bolovanja), sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 14. SEPTEMBAR 2021. 14:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Diplomirani pravnik u Odeljenju za pravne, kadrovske i administrativne poslove – na određeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 02. SEPTEMBAR 2021. 11:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra u Službi interne medicine - gastroenterologija - na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 05. MAJ 2021. 11:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge u Službi za plućne bolesti – na određeno vreme do povratka radnika sa bolovanja, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 12. APRIL 2021. 12:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Laboratorijski tehničar u Bolničkoj banci krvi – na određeno vreme do povratka radnika sa bolovanja, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 30. MART 2021. 23:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra – tehničar na bolničkom odeljenju u Službi za opštu hirurgiju – na određeno vreme zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 30. MART 2021. 23:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra – tehničar na bolničkom odeljenju u Službi za neurologiju i psihijatriju – na određeno vreme do povratka radnika sa bolovanja, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 17. MART 2021. 20:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra u ginekologiji i akušerstvu u Službi za ginekologiju i akušerstvo – na određeno vreme do povratka radnika sa bolovanja, sa punim radnim vremenom - 2 izvršioca


OBJAVLJENO: 03. MART 2021. 08:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra na bolničkom odeljenju u Službi interne medicine - na određeno vreme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 04. FEBRUAR 2021. 17:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra na bolničkom odeljenju u Službi interne medicine – na određeno vreme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 15. JANUAR 2021. 23:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Radnik na održavanju u Odeljenju za tehničke i slične poslove – na određeno vreme za rad na projektu čije je vreme unapred određeno,sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 15. JANUAR 2021. 23:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Tehničar održavanja odeće u Odseku vešeraja u Odeljenju za tehničke i slične poslove – na određeno vreme za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 12. JANUAR 2021. 12:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge - na određeno vreme zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom - 2 izvršioca


OBJAVLJENO: 12. JANUAR 2021. 12:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Pomoćni radnik na nezi bolesnika na odeljenju u Službi interne medicine – na određeno vreme radi zamene radnika koji se nalazi na bolovanju,sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 12. JANUAR 2021. 12:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Kuvar u Odseku kuhinje u Službi za tehničke i slične poslove – na određeno vreme zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 23. DECEMBAR 2020. 18:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju u Službi opšte hirurgije - na određeno vreme radi zamene odsutnih radnika, sa punim radnim vremenom - 2 izvršioca


OBJAVLJENO: 23. DECEMBAR 2020. 18:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju u Službi interne medicine - na određeno vreme radi zamene odsutnih radnika, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 23. DECEMBAR 2020. 18:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju u Službi pedijatrije - na određeno vreme radi zamene odsutnih radnika, sa punim radnim vremenom - 2 izvršioca


OBJAVLJENO: 22. DECEMBAR 2020. 11:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju u Službi opšte hirurgije - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 03. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra u ginekologiji i akušerstvu u Službi za ginekologiju i akušerstvo - na određeno vreme radi zamene radnika koji se nalazi na bolovanju radi održavanja trudnoće, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju u Službi opšte hirurgije – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 4 izvršioca


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar u ambulanti u Kabinetu za gastroenterologiju u Službi interne medicine – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra u ginekologiji i akušerstvu – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju u Službi interne medicine – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 2 izvršioca


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju u Službi pedijatrije – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju neurologije u Službi za neurologiju i psihijatriju – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju psihijatrije u Službi za neurologiju i psihijatriju – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine spec. interne medicine - subspec. kardiologije na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti u Službi za internu medicinu – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine u Službi za pedijatriju – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine u Službi za neurologiju i psihijatriju – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine u Službi za internu medicinu – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine u Službi za ginekologiju i akušerstvo – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine u Odeljenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine u Odeljenju za radiologiju – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 01. DECEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Viši radiološki tehničar u Odeljenju za radiologiju – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 27. OKTOBAR 2020. 23:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doktor medicine,spec.anesteziologije u intenzivnoj nezi nivoa 2 i u operacionoj sali u Službi opšte hirurgije - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 16. OKTOBAR 2020. 12:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Vozač sanitetskog vozila u Odseku za sanitetski transport materijala - na određeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 21. SEPTEMBAR 2020. 12:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Magistar farmacije - medicinski biohemičar u Službi za laboratorijsku dijagnostiku - na određeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 18. SEPTEMBAR 2020. 14:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju u Službi opšte hirurgije - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 02. SEPTEMBAR 2020. 23:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju u Službi interne medicine - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 17. AVGUST 2020. 12:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Viši laboratorijski tehničar u Službi laboratorijske dijagnostike - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 27. JUL 2020. 14:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine, specijalista anesteziologije u operacionoj sali i intenzivnoj nezi nivoa 2 u Službi opšte hirurgije - na određeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 27. JUL 2020. 14:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju u Službi opšte hirurgije - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 27. JUL 2020. 14:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar u onkologiji i hemioterapiji u Odseku za onkologiju sa dnevnom bolnicom u Službi interne medicine - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 27. JUL 2020. 14:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra u ginekologiji i akušerstvu u Službi za ginekologiju i akušerstvo - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 3 izvršioca


OBJAVLJENO: 27. JUL 2020. 14:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju u Službi za pedijatriju - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 2 izvršioca


OBJAVLJENO: 27. JUL 2020. 14:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar u ambulanti u Kabinetu za ortopediju u Službi opšte hirurgije - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 27. JUL 2020. 14:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Medicinska sestra-tehničar u ambulanti u Kabinetu za gastroenterologiju u Službi interne medicine - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 27. JUL 2020. 14:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine u Službi za plućne bolesti sa produženim lečenjem i negom - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 27. JUL 2020. 14:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Doktor medicine u Kabinetu za urologiju u Službi opšte hirurgije - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 27. JUL 2020. 14:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Viši sanitarno - ekološki inženjer u Odeljenju za mikrobiologiju - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 2 izvršioca


OBJAVLJENO: 27. JUL 2020. 14:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oglas za prijem u radni odnos na sledeće radno mesto: Viša medicinska sestra u ginekologiji i akušerstvu u Službi za ginekologiju i akušerstvo - na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac


OBJAVLJENO: 30. JANUAR 2020. 10:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o poništenju konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme 1 (jednog) doktora medicine u Službi opšte hirurgije


OBJAVLJENO: 30. JANUAR 2020. 10:40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata po javnom oglasu za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme na radno mesto doktor medicine u Službi pneumoftiziologije


OBJAVLJENO: 30. JANUAR 2020. 10:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata po javnom oglasu za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme na radno mesto doktor medicine u Službi za internu medicinu


OBJAVLJENO: 14. JANUAR 2020. 16:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata po javnom oglasu Opšte bolnice Gornji Milanovac, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vremene na radno mesto viši laboratorijski tehničar u Službi laboratorijske dijagnostike


OBJAVLJENO: 14. JANUAR 2020. 16:33 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata po javnom oglasu Opšte bolnice Gornji Milanovac, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vremene na radno mesto viša medicinska sestra na bolničkom odeljenju u Službi opšte hirurgije


OBJAVLJENO: 14. JANUAR 2020. 16:30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata po javnom oglasu Opšte bolnice Gornji Milanovac, za zasnivanje radnog odnosa na određeno vremene na radno mesto doktor medicine u Odseku za urologiju u Službi opšte hirurgije


OBJAVLJENO: 13. NOVEMBAR 2019. 12:05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata po javnom oglasu Opšte bolnice Gornji Milanovac, za zasnivanje radnog odnosa na određeno vremene na radno mesto doktor medicine, specijalista ginekologije i akušerstva na bolničkom odeljenju, u specijalističkoj ambulanti i u operacionoj sali u Službi za ginekologiju i akušerstvo


OBJAVLJENO: 13. NOVEMBAR 2019. 12:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata po javnom oglasu Opšte bolnice Gornji Milanovac, za zasnivanje radnog odnosa na određeno vremene na radno mesto ginekološko-akušerska sestra u Službi za ginekologiju i akušerstvo


OBJAVLJENO: 25. DECEMBAR 2018. 11:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o poništenju konkursa / javnog oglasa za prijem u radni odnos na određeno vreme na radno mesto ginekološko akušeska sestra, u Službi za ginekologiju i akušerstvo Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 20. NOVEMBAR 2018. 11:45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o poništenju konkursa / javnog oglasa za prijem u radni odnos na određeno vreme na radno mesto ginekološko akušerska sestra u Službi za ginekologiju i akušerstvo Opšte bolnice Gornji Milanovac


OBJAVLJENO: 30. OKTOBAR 2018. 23:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata po javnom oglasu Opšte bolnice Gornji Milanovac, za zasnivanje radnog odnosa na određeno vremene na radno mesto medicinska sestra-tehničar na bolničkom odeljenju u Službi za pedijatriju


OBJAVLJENO: 02. AVGUST 2018. 12:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata po javnom oglasu Opšte bolnice Gornji Milanovac, za zasnivanje radnog odnosa na određeno vremene na radno mesto viši sanitarno ekološki inženjer u Odeljenju za mikrobiologiju


OBJAVLJENO: 18. MAJ 2018. 22:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata medicinske sestre Kristine Ognjanović po raspisanom konkursu